MÅNADSRAPPORT FEBRUARI

Marknad I februari fortsatte temat från inledningen av året – stora bolag gick bättre än mindre bolag. Globala aktieindex var marginellt upp. Under månaden steg råvarupriserna kraftigt och oljepriset var upp 23%. Inflationsförväntningarna steg och drog med sig...

PRELIMINÄR AVKASTNING FEBRUARI

ALCUR Mtd: +0,82% Helår 2021: -0,07% ALCUR Grow A Mtd: +3,25% Helår 2021: +3,9% ALCUR Select Mtd: +0,45% Helår 2021: -1,0%

PRELIMINÄR AVKASTNING FEBRUARI

Preliminär avkastning februari, ALCUR Mtd: +0,82% Helår 2021: -0,07% ALCUR Grow A Mtd: +3,25% Helår 2021: +3,9% ALCUR Select Mtd: +0,45% Helår 2021: -1,0%

MÅNADSRAPPORT JANUARI

Marknad Januari blev ännu en intressant börsmånad där stora bolag utklassade mindre bolag då OMX var upp 4% och CSRX var ner 1,3%. Globala aktieindex var marginellt upp. Under fjolåret gick småbolagsindex betydligt starkare än bredare index så viss reversering var nog...

MÅNADSRAPPORT DECEMBER

Marknad Under årets sista månad steg MSCI World med 3,5% medan nordiska index var upp runt 2%. Trots pandemin och ett rörigt år ur politisk synvinkel blev 2020 ett starkt börsår med globala aktieindex upp 15% och nordiska motsvarigheter 18%. Skillnaderna i...

MÅNADSRAPPORT NOVEMBER

Marknad November blev en dramatisk månad med stora uppgångar och rejäla sektorrotationer. OMX steg 11% och globala MSCI World var upp 12%. Marknaden fokuserade på det amerikanska presidentvalet. Störst påverkan på börskurserna fick dock nyheterna om fungerande vaccin...