ÄNDRADE FONDBESTÄMMELSER ALCUR och ALCUR Select

ALCUR FONDER, org. nr 556703-4870, vill härmed informera om att Finansinspektionen den 23 oktober 2020 godkänt Bolagets ansökan om ändring av fondbestämmelserna för specialfonden ALCUR (”Fonden”). De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2021. De nya...

ÄNDRADE FONDBESTÄMMELSER ALCUR Select

Bäste andelsägare, ALCUR FONDER, org. nr 556703-4870, vill härmed informera om att Finansinspektionen den 23 oktober 2020 godkänt Bolagets ansökan om ändring av fondbestämmelserna för specialfonden ALCUR Select (”Fonden”). De nya fondbestämmelserna träder i kraft den...

ALCUR SELECT STÄNGER

Bäste andelsägare, ALCUR FONDER AB (Förvaltaren) vill härmed informera om att specialfonden ALCUR Select (Fonden) stänger för teckning av nya fondandelar. Sista möjligheten att köpa fonden är satt till 31 december 2020. För att optimera Fondens förvaltningsvolym, har...

OBEROENDE UTVÄRDERING AV FONDER

På Fondly.se kan du läsa oberoende utvärdering och ranking av fonder i Sverige. Gå direkt till Fondelys utvärdering

MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER

Marknad September blev en blandad månad som inleddes med kraftiga vinsthemtagningar i teknologisektorn. Nordiska börser stängde ändå upp 2% på månaden medan MSCI World föll knappt 3%. I Norden var Sverige den starkaste börsen medan Norge gick svagast. På helåret är nu...