ALCUR FONDER AB

Bolaget byter namn till ALCUR FONDER AB för att tydligare visa vårt varumärke tillsammans med fonderna ALCUR och ALCUR SELECT.

MÅNADSRAPPORT MARS 2018

Mars 2018 Globala börser föll ytterligare 2% under mars medan Nordiska börsindex föll ca 4%. Oro för handelskrig var det dominerande temat under månaden. Råvarusektorn utvecklades starkast och media och tjänster gick svagast. Volatiliteten från februari dämpades...