PRELIMINÄR AVKASTNING JULI

ALCUR Juli +0,21% 2021 +2,93% ALCUR Select Juli +5,02% 2021 +13,72% ALCUR Grow Juli +4,37% 2021 +27,98%

ALCUR GROW MÅNADSBREV JUNI

I juni var utvecklingen i Alcur Grow svagt positiv med en uppgång på 0,1% för Andelsklass A och 0,1% för Andelsklass B. Idun, Exsitec och ISS var de starkaste bidragsgivarna. Ambea, Kindred och Thunderful var de aktier som hade största negativ påverkan på...

ALCUR BÄST MARKET NEUTRAL

HFM – en ledande utvärderare av Europeiska fonder har utsett ALCUR till bästa marknadsneutrala fond i Europa. Vi fortsätter att jobba långsiktigt med fokus på nordiska aktier och en disciplinerad investeringsprocess och riskkontroll.

MÅNADSRAPPORT JUNI

Marknad MSCI World steg 2,4% under juni medan OMX steg 1% och CSX (småbolag) var oförändrat mot månaden innan. Månadens huvudnummer var FED:s möte den 16e juni där man aviserade att man planerar att höja räntan ett år tidigare än väntat. Den inledande pressen på...