NORDNET PRIVATE BANKNING – MICKE HOLM

ALCUR Grow representeras av Mikael Holm som diskuterar med Alexander Gustafsson och andra vänner i fondbranschen. Klicka här för att se intervjun.

ALCUR GROW MÅNADSBREV AUGUSTI

I juli var utvecklingen i ALCUR Grow positiv med en uppgång på 1,58% för Andelsklass A och 1,52% för Andelsklass B. De starkaste bidragsgivarna var Idun, Bewi och Catella. Kambi, Catena Media och Surgical Science tyngde avkastningen mest. I månadsbrevet för mars...

MÅNADSRAPPORT AUGUSTI

Marknad Världsindex MSCI World steg med 3% under augusti och nordiska aktieindexet N120 var upp 1,6%. Det var 9e månaden av uppgång utan en korrektion. Efter den starka utvecklingen hitintills på börsåret 2021 passar det bra att påminna sig om vilka förväntningar...