ALCUR Select öppnar för teckning om maximalt 100 miljoner kronor

ALCUR FONDER AB (”Bolaget”) har idag beslutat att, vid månadsskiftet december/januari, öppna ALCUR Select (ISIN SE0011167121) för teckning. Totalt kommer fonden ta in maximalt 100 miljoner kronor vid detta teckningstillfälle. Du kan köpa andelar i fonden från och med...

MÅNADSRAPPORT NOVEMBER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Marknad Världens börser fortsatte stiga under november drivet av...

ALCUR Grow MÅNADSBREV NOVEMBER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. ALCUR Grow steg med 2,0% (A-klass) respektive 2,0% (B-klass) under...