ALCUR Fonder

Sunt risktagande. INVESTERA NU

%

ALCUR OKT

%

ALCUR 2019

%

ALCUR SELECT OKT

%

ALCUR SELECT 2019

MÅNADSRAPPORT OKTOBER

Stockholmsbörsen steg 4%, globala börser ökade 2% och Europa var nära nollan. Ekonomiska indikatorer pekar fortsatt svagare tillväxt, med tecken på stabilisering. Ekonomi USA: ISM backade till 47,8 (49,1). Orderingång för varaktiga varor föll 0,8% och...

läs mer

14 nov 2019

27 augusti 2019

15 augusti 2019 - Holmens rapport

VÅRT TÄNK

[

FOKUS

Norden är en attraktiv investeringsregion av många skäl. Diversifieringen mellan branscher är god och här finns många världsledande företag. Vår metod bygger på att fokusera på det vi kan, samt vara nära bolagen och deras ägare.

[

DISCIPLIN

Vi anstränger oss för att alltid maximera balansen mellan risk och avkastning i såväl enskilda positioner som hela portföljen. Vi ska alltid vara öppna för att omvärdera våra övertygelser i positioner.

[

LÅNGSIKTIGHET

Vi utvärderar våra metoder kontinuerligt genom att analysera vårt arbete. Vår strävan är att med lyhördhet för förändringar i marknadens drivkrafter bli bättre varje dag. Nyfikenheten att lära sig nya saker är viktig för att skapa värde långsiktigt.

[

SMÅBOLAG

Entreprenörskapet och tillväxtmöjligheterna är ofta starkare i mindre bolag. Mindre bolag är mer underanalyserade. Detta tycker vi ger en bättre förutsättning för god avkastning över tid.

[

MÄNNISKORNA

Vi värdesätter drivna ledare och starka ägare högt. Vi tror att människorna som påverkar bolagens utveckling, och deras incitament, har stor betydelse för att bedöma förmågan att skapa långsiktigt aktieägarvärde.

[

TILLSAMMANS

Vår ambition är att fonderna ska vara ett tydligt och attraktivt alternativ i större portföljer. Strävan är att vara bäst i vår nisch och transparenta mot våra kunder. Vi investerar självklart själva i våra fonder.

MEDARBETARE

Wilhelm Gruvberg

Ansvarig Förvaltare ALCUR Select

Wilhelm började år 2000 på H&Q som aktiemäklare mot institutionella investerare. Därefter hade han en liknande roll på Carnegie och mellan 2013-17 på Nordea. Wilhelms inriktning har alltid varit små och medelstora bolag i Norden. Han är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet. Wilhelm är en del av förvaltningsteamet och ansvarig förvaltare för ALCUR Select.

wilhelm.gruvberg@alcur.se

+46 (0)73 866 13 24

Mikael Holm Lorsell

Förvaltare

Mellan åren 2008 – 2014 arbetade Mikael på Erik Penser Fondkommission och Swedbank som aktieanalytiker. Därefter anställdes Mikael på Danske Bank med ansvar för småbolagsanalys. Mikael har under flera år rankats som en av de bästa aktieanalytikerna inom sitt område och är styrelseledamot i SFF (Svenska Finansanalytikers Förening). Mikael har civilekonomexamen och ingår i förvaltarteamet på bolaget.

mikael.holm@alcur.se

+46 (0)70 799 95 94

Johan Klevby

Ansvarig Förvaltare ALCUR

Mellan åren 1996-98 arbetade Johan på ABB Investment Management och därefter på Alfred Berg Fondkommission som aktieanalytiker. Under åren 2002-06 var Johan anställd av Carnegie som aktieanalytiker ansvarig för nordisk operatörsanalys. Han har en magisterexamen i ekonomi samt kandidatexamen i ryska från Stockholms Universitet. Johan är medgrundare till fondbolaget och ansvarig förvaltare för fonden ALCUR.

johan.klevby@alcur.se

+46 (0)70 853 90 33

Kerstin Unger

Kerstin har lång erfarenhet från svenska finansindustrin och har bl.a. arbetat på Svenska Handelsbanken. Kerstin har stor kunskap om administration av fondbolag och stiftelser och ansvarar för bolagets administrativa rutiner tillsammans med bolagets Vd.

kerstin.unger@alcur.se

+46 (0) 733 838190

Niclas Röken

VD

1996 anställdes Niclas av SEBs finansavdelning i New York för att 1998 flytta till SEB i Stockholm och arbeta som portföljförvaltare med inriktning mot nordiska aktier. År 2000 blev Niclas ansvarig för SEBs Nordenfond, vilken han förvaltade fram till 2006 då han lämnade SEB för att etablera fonden ALCUR. Niclas har en magisterexamen från Lunds universitet. Han är bolagets VD.

niclas.roken@alcur.se

+46 (0)70 853 90 30

Gustav Wallin

IR - ansvarig för kundrelationer

Gustav anställdes 2001 på SEB Asset Management där han representerade SEBs fonder. 2005 blev Gustav ansvarig för distribution av SEBs alternativa investeringar. 2010 till 2015 arbetade han med försäljning av kreditprodukter på Nordea Markets. 2019 utsåg tidningen Resumé Gustav till en av Sveriges bästa kommunikatörer. Han är bolagets IR.

gustav.wallin@alcur.se

+46 (0)70 887 75 12

ENGAGEMANG

Bolaget har historiskt donerat pengar till:

Vi stödjer stiftelsen Min Stora Dag

Min Stora Dag är en insamlingsstiftelse som hjälper barn med svåra sjukdomar till en välbehövlig paus från en vardag fylld av sjukhusrutiner. Varje år drabbas tusentals barn och unga i Sverige av svåra, livspåverkande och inte sällan livshotande sjukdomar. 2014 gjorde Min Stora Dag 279 sjuka barns drömmar till verklighet!

Vi stödjer stiftelsen Team Rynkeby

Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer. Deltagarna är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris. Team Rynkeby grundades år 2002, då 11 motionscyklister med anknytning till den danska juiceproducenten Rynkeby Foods A/S beslutade sig för att cykla till Paris för att se avslutningen av Tour de France.

ANSVARSFULLT PLACERANDE – HÅLLBARHET

HÅLLBARHET OCH FÖRVALTNING

Hållbarhetsfrågor är en viktig fråga i fondernas förvaltning. Vi tolkar hållbarhetsfrågornas framväxt som en sund tematisk omsvängning för att minska decennier av hårdnackat fokus på aktieägarvärde i form av vinst, till att även väga in andra faktorer i valet av aktier. Företag och investerare kan inte ensidigt fokusera på att tjäna pengar utan måste beakta hållbarhetsfrågor i sina affärer. Aktieägarvärde ska skapas på ett hållbart sätt, med omtanke om mänskliga och miljömässiga värden, för att bygga investerares förtroende i långsiktiga och hållbara affärsmodeller. Vi utvärderar löpande hur bolaget ska förhålla sig till ESG frågor och följer utvecklingen inom hållbarhetsdebatten. Vi utvärderar hållbara investeringar utifrån miljömässiga, sociala och etiska frågeställningar.

TILLÄMPNING

Bolaget eftersträvar i förvaltningen att följa överenskommelser som undertecknats av Sverige gällande ESG frågor. De principer vi följer integreras i investeringsprocessen och speglas i våra aktieinvesteringar. Vi försöker vara aktiva ägare som genom dialog med företag och andra investerare i den mån det är möjligt, bidrar till ett hållbart värdeskapande. Vi eftersträvar att uppmana de bolag vi träffar, analyserar och investerar i att redogöra för hur de hanterar ESG frågor och hur de ämnar förbättra sig inom relevanta områden. ALCUR FONDER utesluter investeringar i alkohol, tobak och vapen, men arbetar i övrigt relativt i vår process.

TILLÄMPNING

ALCUR FONDER har skrivit på UNPRI – Principer för hållbara investeringar och eftersträvar att rapportera enligt Swesif: rekommendationer. Men för oss är det viktigast att utarbeta en egen process kring hållbarhet. 

“Hållbarhetsarbete kräver, med andra ord, ett stort mått av mänsklighet. Blandat med både rationalitet och rörighet. Och kanske också lite revolution. Eller i alla fall modet att göra något vi inte får, för arbetsgivare, lärare och andra.”

Emma Stenström,  Handelshögskolan

LÄS VÅR HÅLLBARHETSPOLICY - Den uppdateras löpande