ALCUR Fonder

Sunt risktagande
INVESTERA NU

%

ALCUR prel 15 juli

%

ALCUR prel 2024

%

ALCUR SELECT prel 15 juli

%

ALCUR SELECT prel 2024

%

ALCUR GROW A prel 15 juli

%

ALCUR GROW A prel 2024

ALCUR nominerad i Eurohedge

ALCUR är nominerad i EuroHedge Award 2023 som bästa fond i Europa senaste 5 åren i sin kategori.   Long Term Performance (5 years) – Equity Strategies Alcur Fonder ALCUR Fund BlackRock Investment Management BlackRock Strategic Equity Hedge Fund J.P. Morgan Asset...

läs mer

MÅNADSRAPPORT JUNI

Juni bjöd på blandad utveckling på börserna. MSCI World steg 3% och SP500 ökade med 4% medan Eurostoxx50 sjönk 2%. Stockholmsbörsen tappade drygt 1% och småbolagsindex CSX sjönk med 3%. Med första halvåret i böckerna får man konstatera att det varit en stark period...

läs mer

ALCUR och ALCUR Select öppnar för teckning

ALCUR och ALCUR Select öppnar för teckning från och med månadsskiftet december/januari och kommer nu vara öppna för teckning varje månadsskifte. Under perioden då fonderna endast varit öppna med begränsad teckning har förvaltningsorganisationen stärkts och förvaltning...

läs mer
5 maj 2022

5 maj 2022

ALCUR Select är Bästa Hedgefond i Norden.

31 januari 2023

31 januari 2023

Årets Hedgefond för tredje året i rad i Privata Affärer

9 juli 2021

9 juli 2021

ALCUR är Bäst Market Neutral i Europa

VÅRT TÄNK – SUNT RISKTAGANDE

[

FOKUS

Norden är en attraktiv investeringsregion. Diversifieringen mellan branscher är stor och här finns världsledande företag. Vår analysmetod fokuserar på det vi kan – fundamental aktieanalys. Vi vill vara nära bolagen och deras ägare. Därför är Norden vår hemmamarknad.

[

DISCIPLIN

Vi eftersträvar att alltid maximera balansen mellan risk och avkastning i enskilda positioner och i hela portföljen. Riskkontroll är en central del av processen. Vi utvärderar löpande våra övertygelser i varje aktieposition. Vi kallar det sunt risktagande.

[

LÅNGSIKTIGHET

Vi utvärderar kontinuerligt våra metoder genom att analysera resultaten av vårt arbete. Vår strävan är att med lyhördhet för förändringar i marknadens drivkrafter bli bättre varje dag. Nyfikenhet är en central egenskap för långsiktigt värdeskapande. Vår avkastning kan inte replikeras

[

SMÅBOLAG

Entreprenörsandan och tillväxtmöjligheterna är starkare i mindre bolag. Småbolag är underanalyserade, vilket ger oss möjlighet att hitta unika idéer och gå vår egen väg. Att investera i småbolag ger bättre förutsättning för god avkastning över tid. Vi letar efter bolag som styr sitt eget öde.

[

MÄNNISKORNA

Vi värdesätter drivna ledare och starka ägare. Vi tror att människorna som påverkar bolagens utveckling, och deras incitament, har stor betydelse för förmågan att skapa långsiktigt aktieägarvärde – i hållbara affärsmodeller.

[

TILLSAMMANS

Våra fonder ska vara ett tydligt och attraktivt alternativ i större portföljer. Strävan är att vara bäst i vår nisch och transparenta mot våra kunder. Som förvaltare arbetar vi i team i våra produkter. Vi investerar självklart själva i våra fonder, tillsammans med våra kunder.

MEDARBETARE

Niclas Röken

CEO - verkställande direktör

1996 anställdes Niclas av SEBs finansavdelning i New York för att 1998 flytta till SEB i Stockholm och arbeta som portföljförvaltare med inriktning mot nordiska aktier. År 2000 blev Niclas ansvarig för SEBs Nordenfond, vilken han förvaltade fram till 2006 då han lämnade SEB för att etablera fonden ALCUR. Niclas har en magisterexamen från Lunds universitet. Han är bolagets VD.

niclas.roken@alcur.se

+46 (0)70 853 90 30

Wilhelm Gruvberg

Ansvarig Förvaltare ALCUR Select

Wilhelm började år 2000 på H&Q som aktiemäklare mot institutionella investerare. Därefter hade han en liknande roll på Carnegie och mellan 2013-17 på Nordea. Wilhelms inriktning har alltid varit små och medelstora bolag i Norden. Han är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet. Wilhelm är en del av förvaltningsteamet och ansvarig förvaltare för ALCUR Select.

wilhelm.gruvberg@alcur.se

+46 (0)73 866 13 24

Oscar Karlsson

Analytiker

Oscar har arbetat på Consensus Asset Management där han bl.a. var delaktig i småbolagsförvaltningen. Han har även erfarenheter från fondbolaget Simplicity. Oscar har en kandidatexamen med inriktning finansiell ekonomi från Göteborgs Universitet, där han också var analytiker på Handels Capital Management. Han har idrottsbakgrund och gick på pingisgymnasium i Halmstad. Oscar är bolagets analytiker.

oscar.karlsson@alcur.se

+46 (0)70 853 90 35 

Kerstin Unger

Administration

erstin har lång erfarenhet från svenska finansindustrin och har bl.a. arbetat på Svenska Handelsbanken. Kerstin har stor kunskap om administration av fondbolag och stiftelser och ansvarar för bolagets administrativa rutiner tillsammans med bolagets Vd.

kerstin.unger@alcur.se

+46 (0)73 383 8190

Johan Klevby

CIO - övergripande investeringsansvarig

Mellan åren 1996-98 arbetade Johan på ABB Investment Management och därefter på Alfred Berg Fondkommission som aktieanalytiker. Under åren 2002-06 var Johan anställd av Carnegie som aktieanalytiker ansvarig för nordisk operatörsanalys. Han har en magisterexamen i ekonomi samt examen i ryska från Stockholms Universitet. Johan är medgrundare till fondbolaget och övergripande investeringsansvarig (CIO).

johan.klevby@alcur.se

+46 (0)70 853 90 33

Mikael Holm Lorsell

Ansvarig Förvaltare ALCUR Grow

Mikael har civilekonomexamen från Stockholms Universitet och arbetade mellan åren 2008 och 2014 på Erik Penser Fondkommission och på Swedbank som aktieanalytiker. Därefter anställdes Mikael på Danske Bank med ansvar för småbolagsanalys. Mikael har under flera år rankats som en av de bästa aktieanalytikerna inom sitt område och är styrelseledamot i SFF (Svenska Finansanalytikers Förening). Mikael ingår i förvaltarteamet och är ansvarig förvaltare på ALCUR Grow.

mikael.holm@alcur.se

+46 (0)70 799 95 94

Peter Guve

Trading

Peter har sedan början av 1980 talet arbetat i olika roller på den svenska finansmarknaden hos banker och fondkommissionärer. Skånska Banken, Öhman Fondkommission, Götabanken, Aros Fondkommission samt Alfred Berg Fondkommission. Under 2013–2021 arbetade Peter på AMF Pension med trading samt förvaltning av fonderna. Peters fokusområde är trading med finansiella instrument

peter.guve@alcur.se

+46 (0)70 393 87 20

Petter Mattsson

COO - Ansvarig för bolagets legala och operativa funktioner

Petter har juristexamen från Uppsala Universitet och bakgrund som officer i flottan, där han arbetat som bland annat ytstridsofficer och navigationsofficer. Han har arbetat i fondbranschen sedan 2015 och har, innan han kom till ALCUR Fonder, arbetat på Swedbank Robur och hos Fondbolagens förening.

petter.mattsson@alcur.se

+46 (0)736 92 63 24

Erik Eikeland

Ansvarig Förvaltare ALCUR

Erik anställdes år 2011 som analytiker på UBS i Stockholm med fokus på verkstadssektorn. Åren 2014 till 2016 arbetade han som analytiker på 2-AP fonden. Under åren 2016-20 var Erik förvaltare av ett long/short mandat på Investor AB. Erik har studerat företagsekonomi och nationalekonomi vid Göteborgs universitet där han var med och startade Handels Capital Management. Erik är en del av förvaltningsteamet och ansvarig förvaltare för ALCUR.

erik.eikeland@alcur.se

+46 (0)73 524 21 91

Marcus Annell

Sales och IR - ansvarig för kundrelationer

Marcus har mångårig erfarenhet från Swedbank private banking. Där arbetade han med rådgivning mot förmögna privatpersoner och större organisationer. Senaste åren har han arbetat på Bixia med ansvar för portföljförvaltning mot större industrikunder inom elhandel. Marcus är bolagets säljansvarig och jobbar tillsammans med Gustav Wallin.

marcus.annell@alcur.se

+46 (0)76 036 09 33

Gustav Wallin

IR

Gustav anställdes 2001 på SEB Asset Management där han representerade SEBs fonder. 2005 blev Gustav ansvarig för distribution av SEBs alternativa investeringar. 2010 till 2015 arbetade han med försäljning av kreditprodukter på Nordea Markets. 2019 utsåg tidningen Resumé Gustav till en av Sveriges bästa kommunikatörer. Han är bolagets IR.

gustav.wallin@alcur.se

+46 (0)70 887 75 12

ENGAGEMANG

Vi stödjer stiftelsen Team Rynkeby

Föreningen FVO ger råd och hjälp åt människor i en ekonomiskt utsatt situation, både genom guidning i det offentliga stödsystemet, samt genom att ge ekonomisk hjälp. Grundtesen är hjälp till självhjälp och bidraget ska vara ett komplement till det bistånd som styrs av rättigheter i samhällets socialförsäkringssystem. FVO hanterar ca 10 000 ansökningar årligen.

Från 2022 har ALCUR FONDER beslutat att årligen lämna bidrag till FVO som ska användas till att stödja behövande barn och barnfamiljer.

Från 2020 har ALCUR FONDER beslutat att årligen ge betydande stöd till BARNCANCERFONDEN. Bidraget ges årligen så länge samarbetet fortsätter. Vi är mycket stolta att få stödja BARNCANCERFONDENS arbete med att bekämpa cancer och hjälpa familjer som drabbas så de får den vård och det stöd de behöver.

Vi stödjer stiftelsen Team Rynkeby

ANSVARSFULLT PLACERANDE – HÅLLBARHET

 

Sammanfattning av ALCUR Fonders hållbarhetspolicy

HÅLLBARHET I VÅR FÖRVALTNING

ALCUR Fonder betraktar ett ansvarsfullt agerande som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande. Som en del i ett ansvarsfullt agerande har vi valt att klassificera de fonder vi förvaltar enligt artikel 8 i SFDR, och har inom ramen för detta åtagit oss att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Detta medför stora krav på tydlighet och transparens gällande hur arbete med hållbarhetsfrågor bedrivs inom ramen för vår förvaltningsverksamhet. ALCUR Fonder beaktar också investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impacts – ”PAI”) på såväl enhetsnivå som produktnivå. Dessa PAI mäts och följs upp årligen som 18 hållbarhetsindikatorer, vilka vi redogör för på vår webbplats. 

Därutöver beaktar vi hållbarhetsrisker vid de investeringsbeslut som fattas inom ramen för vår verksamhet. Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som om den skulle inträffa skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

INTEGRERING AV HÅLLBARHETSRISKER 

Hur är investeringsbeslut integrerade i våra investeringsbeslut?

Vår förvaltningsorganisationen analyserar potentiella investeringar i fonderna, och som en del av analysen identifieras hållbarhetsrisker relaterade till potentiella investeringsobjekt. Riskerna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, skulle risken realiseras. Vid förvaltningen av Fonderna integreras hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen genom att våra förvaltare utvärderar och analyserar investeringsobjekten utifrån ett brett riskperspektiv, där hållbarhetsrisker utgör en komponent.  

Hållbarhetsriskerna som sådana analyseras med stöd av externa dataleverantörer. Analyserna utgår från faktiska förhållanden hos portföljbolagen vilka viktas efter materialitet för respektive sektor och region med ledning av Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Denna modell förser förvaltningsorganisationen med ett beslutsstöd som används portföljförvaltarnas analys av investeringsobjekten.

Hur bedömer vi hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen? 

Bedömningen av hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen görs med utgångspunkt i det beslutsstöd som beskrivs ovan, och sätts i relation till finansiell konsekvens för investeringsobjektet samt portföljvikt i den aktuella fonden. Med detta i beaktande kan förvaltningsorganistionen besluta om huruvida vi alls ska investera i det aktuella investeringsobjektet och i så fall vilken portföljvikt som är godtagbar med hänsyn till hållbarhetsrisk. Även sannolikheten för mitigerande åtgärder från investeringsobjektet kan vägas in i analysen.

 

 SAMMANFATTNING AV DUE DILIGENCE-POLICY MED AVSEENDE PÅ PAI

ALCUR Fonder beaktar PAI, på såväl enhetsnivå som på produktnivå, utifrån  18 olika indikatorer omfattandes utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, vatten, avfall, sociala förhållanden och personalfrågor. Av dessa är 14 indikatorer obligatoriska. ALCUR Fonder har därutöver valt att särskilt beakta följande valfria indikatorer:

  • Antal dagar förlorade på grund av skador, olyckor, dödsfall eller sjukdom
  • Diskrimineringsfall
  • Investeringar i företag utan strategier för förebyggande av arbetsplatsolyckor
  • Vattenanvändning och återvinning

Vår due diligence-process består i analys av potentiella investeringsobjekt innan investering samt löpande analys av befintliga innehav i Fonderna. Förvaltningsorganisationen har för detta ändamål tillgång till PAI-data från externa leverantörer i form av faktisk, rapporterad och/eller estimerad, data kopplad till indikatorerna och som analyser som till del utgår från PAI-data. PAI utvärderas löpande, minst kvartalsvis, och rapporteras som ett medelvärde för alla fyra kvartal på årsbasis. Om faktiska eller potentiella negativa konsekvenser hos ett portföljinnehav bedöms som särskilt allvarliga kan dessa flaggas för vidare analys.  Utifrån denna särskilda analys gör våra förvaltare en bedömning av hur Bolaget kan och bör gå vidare med portföljinnehavet.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI Statement)

FRÄMJANDE AV MILJÖRELATERADE ELLER SOCIALA EGENSKAPER

ALCUR Fonder har beslutat att klassificera fonderna enligt artikel 8 SFDR, vilket innebär att Fonderna ska främja miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa, samt att de bolag fonderna investerar i ska följa praxis för god styrning. Fonderna har inte hållbara investeringar som mål och åtar sig inte att göra hållbara investeringar.

Läs mer om hur respektive fond främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper här:

ALCUR

ALCUR Select

ALCUR Grow