ALCUR Fonder

Sunt risktagande
INVESTERA NU

%

ALCUR November

%

ALCUR 2021

%

ALCUR SELECT November

%

ALCUR SELECT 2021

%

ALCUR GROW A November

%

ALCUR GROW A 2021

MÅNADSRAPPORT OKTOBER

Marknad Efter en kortvarig period med höjd volatilitet under september återhämtade sig världens börser starkt under oktober och ”TINA-känslan” (ThereIsNoAlternative) fortsätter göra sig påmind. MSCI World index steg 5%, vilket var aningen mer än nordiska breda index....

läs mer

ALCUR GROW MÅNADSBREV OKTOBER

ALCUR Grow steg 3,9% respektive 3,8% för Andelsklass A och B. De starkaste bidragsgivarna var Modulight, Volati och Vertiseit. Medan Mintra, Ambea och Mercell tyngde avkastningen mest. Tankar kring fondens utformning och mål Under månaden gjorde Affärsvärlden en...

läs mer

11 feb 2021

ALCUR Select vann EuroHedge för andra året i rad.

 

5 feb 2021

ALCUR är Årets Hedgefond i Privata Affärer

 

9 juli 2021

ALCUR är Bäst Market Neutral i Europa

VÅRT TÄNK – SUNT RISKTAGANDE

[

FOKUS

Norden är en attraktiv investeringsregion. Diversifieringen mellan branscher är stor och här finns världsledande företag. Vår analysmetod fokuserar på det vi kan – fundamental aktieanalys. Vi vill vara nära bolagen och deras ägare. Därför är Norden vår hemmamarknad.

[

DISCIPLIN

Vi eftersträvar att alltid maximera balansen mellan risk och avkastning i enskilda positioner och i hela portföljen. Riskkontroll är en central del av processen. Vi utvärderar löpande våra övertygelser i varje aktieposition. Vi kallar det sunt risktagande.

[

LÅNGSIKTIGHET

Vi utvärderar kontinuerligt våra metoder genom att analysera resultaten av vårt arbete. Vår strävan är att med lyhördhet för förändringar i marknadens drivkrafter bli bättre varje dag. Nyfikenhet är en central egenskap för långsiktigt värdeskapande. Vår avkastning kan inte replikeras

[

SMÅBOLAG

Entreprenörsandan och tillväxtmöjligheterna är starkare i mindre bolag. Småbolag är underanalyserade, vilket ger oss möjlighet att hitta unika idéer och gå vår egen väg. Att investera i småbolag ger bättre förutsättning för god avkastning över tid. Vi letar efter bolag som styr sitt eget öde.

[

MÄNNISKORNA

Vi värdesätter drivna ledare och starka ägare. Vi tror att människorna som påverkar bolagens utveckling, och deras incitament, har stor betydelse för förmågan att skapa långsiktigt aktieägarvärde – i hållbara affärsmodeller.

[

TILLSAMMANS

Våra fonder ska vara ett tydligt och attraktivt alternativ i större portföljer. Strävan är att vara bäst i vår nisch och transparenta mot våra kunder. Som förvaltare arbetar vi i team i våra produkter. Vi investerar självklart själva i våra fonder, tillsammans med våra kunder.

MEDARBETARE

Wilhelm Gruvberg

Ansvarig Förvaltare ALCUR Select

Wilhelm började år 2000 på H&Q som aktiemäklare mot institutionella investerare. Därefter hade han en liknande roll på Carnegie och mellan 2013-17 på Nordea. Wilhelms inriktning har alltid varit små och medelstora bolag i Norden. Han är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet. Wilhelm är en del av förvaltningsteamet och ansvarig förvaltare för ALCUR Select.

wilhelm.gruvberg@alcur.se

+46 (0)73 866 13 24

Mikael Holm Lorsell

Ansvarig Förvaltare ALCUR Grow

Mikael har civilekonomexamen från Stockholms Universitet och arbetade mellan åren 2008 och 2014 på Erik Penser Fondkommission och på Swedbank som aktieanalytiker. Därefter anställdes Mikael på Danske Bank med ansvar för småbolagsanalys. Mikael har under flera år rankats som en av de bästa aktieanalytikerna inom sitt område och är styrelseledamot i SFF (Svenska Finansanalytikers Förening). Mikael ingår i förvaltarteamet och är ansvarig förvaltare på ALCUR Grow.

mikael.holm@alcur.se

+46 (0)70 799 95 94

Johan Klevby

CIO - övergripande investeringsansvarig

Mellan åren 1996-98 arbetade Johan på ABB Investment Management och därefter på Alfred Berg Fondkommission som aktieanalytiker. Under åren 2002-06 var Johan anställd av Carnegie som aktieanalytiker ansvarig för nordisk operatörsanalys. Han har en magisterexamen i ekonomi samt kandidatexamen i ryska från Stockholms Universitet. Johan är medgrundare till fondbolaget och övergripande investeringsansvarig (CIO).

johan.klevby@alcur.se

+46 (0)70 853 90 33

Kerstin Unger

Administration

Kerstin har lång erfarenhet från svenska finansindustrin och har bl.a. arbetat på Svenska Handelsbanken. Kerstin har stor kunskap om administration av fondbolag och stiftelser och ansvarar för bolagets administrativa rutiner tillsammans med bolagets Vd.

kerstin.unger@alcur.se

+46 (0)73 383 8190

Petter Mattsson

COO - Ansvarig för bolagets legala och operativa funktioner

Petter har juristexamen från Uppsala Universitet och bakgrund som officer i flottan, där han arbetat som bland annat ytstridsofficer och navigationsofficer. Han har arbetat i fondbranschen sedan 2015 och arbetade fram till 2018 på Swedbank Robur. De senaste tre åren har Petter arbetat som jurist på Fondbolagens förening.

petter.mattsson@alcur.se

+46 (0)736 92 63 24

Erik Eikeland

Ansvarig Förvaltare ALCUR

Erik anställdes år 2011 som analytiker på UBS i Stockholm med fokus på verkstadssektorn. Åren 2014 till 2016 arbetade han som analytiker på 2-AP fonden. Under åren 2016-20 var Erik förvaltare av ett long/short mandat på Investor AB. Erik har studerat företagsekonomi och nationalekonomi vid Göteborgs universitet där han var med och startade Handels Capital Management. Erik är en del av förvaltningsteamet och ansvarig förvaltare för ALCUR.

erik.eikeland@alcur.se

+46 (0)73 524 21 91

Niclas Röken

CEO - verkställande direktör

1996 anställdes Niclas av SEBs finansavdelning i New York för att 1998 flytta till SEB i Stockholm och arbeta som portföljförvaltare med inriktning mot nordiska aktier. År 2000 blev Niclas ansvarig för SEBs Nordenfond, vilken han förvaltade fram till 2006 då han lämnade SEB för att etablera fonden ALCUR. Niclas har en magisterexamen från Lunds universitet. Han är bolagets VD.

niclas.roken@alcur.se

+46 (0)70 853 90 30

Gustav Wallin

IR - ansvarig för kundrelationer

Gustav anställdes 2001 på SEB Asset Management där han representerade SEBs fonder. 2005 blev Gustav ansvarig för distribution av SEBs alternativa investeringar. 2010 till 2015 arbetade han med försäljning av kreditprodukter på Nordea Markets. 2019 utsåg tidningen Resumé Gustav till en av Sveriges bästa kommunikatörer. Han är bolagets IR.

gustav.wallin@alcur.se

+46 (0)70 887 75 12

ENGAGEMANG

Vi stödjer stiftelsen Min Stora Dag

Stiftelsen Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar viktiga pauser för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Varje år får nära 5 000 barn och unga som kämpar vara med om en Stor Dag som ger extra kraft och glädje i en tuff vardag.

Från 2020 har ALCUR FONDER beslutat att ge betydande stöd till BARNCANCERFONDEN. Bidraget ges årligen så länge samarbetet fortsätter. Vi är mycket stolta att få stödja BARNCANCERFONDENS arbete med att bekämpa cancer och hjälpa familjer som drabbas så de får den vård och det stöd de behöver.

Vi stödjer stiftelsen Team Rynkeby

ANSVARSFULLT PLACERANDE – HÅLLBARHET

 

Vad är hållbart?

HÅLLBARHET OCH FÖRVALTNING

Vi tolkar hållbarhetsfrågornas framväxt som en sund tematisk omsvängning för att balansera decennier av ensidigt fokus på vinst, till att även väga in andra faktorer i synen på företagens långsiktiga värdeskapande. Investerare kan inte uteslutande fokusera på att tjäna pengar utan måste beakta hållbarhetsfrågor – konsekvenserna av sitt agerande och sin verksamhet – i sina affärer. Aktieägarvärde ska skapas på ett hållbart sätt, med omtanke om mänskliga och miljömässiga värden. Vi tror att investerares och kunders förtroende byggs i långsiktigt hållbara affärsmodeller.

Disclosureförordningen

Den 10 mars 2021 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn ”Disclosureförordningen”) i kraft. Av förordningen följer att Bolaget ska integrera relevanta hållbarhetsrisker som kan ha en negativ inverkan på avkastningen i fonderna när Bolagets förvaltare fattar investeringsbeslut. I enlighet med artikel 3 i nämnda förordning har Bolaget mot denna bakgrund upprättat och antagit följande policy för integrering av hållbarhetsrisker.

TILLÄMPNING

Negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i fondernas förvaltning. I våra fonder utesluter vi investeringar i alkohol, tobak, pornografi och vapen. Vi arbetar i övrigt relativt i vår process. Våra fonder eftersträvar att äga de bolag som är bäst i sin sektor, men kan blanka bolag som missköter sig. Bolaget arbetar med tre metoder för att integrera negativa konsekvenser för hållbarhet i investeringsprocessen som består i att 1) välja bort, 2) välja in de relativt bästa, 3) påverka bolagen.

Vi har övergripande identifierat följande negativa konsekvenser:

  • Miljörelaterade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
  • Sociala/personalrelaterade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
  • Negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och mutor

Vi har skrivit på UNPRI – Principer för hållbara investeringar. Vi arbetar löpande med att utvärdera och utveckla vår hållbarhetsanalys. Principerna vi följer integreras i investeringsprocessen och beskrivs närmare i vår hållbarhetspolicy. Vi försöker vara aktiva ägare som genom dialog med företag och investerare bidrar till ett hållbart värdeskapande och en hållbar livsstil. Problem vi upplever är bl.a. att konsekvensanalyser ofta saknas när nya “hållbara” lösningar införs. I vårt arbete vill vi hitta det som är hållbart – på riktigt.

LÄS VÅR DISCLOSURE

PRODUKTMALL FÖR VÅRA FONDER