ALCUR Fonder

Sunt risktagande
INVESTERA NU

%

ALCUR nov

%

ALCUR 2020

%

ALCUR SELECT nov

%

ALCUR SELECT 2020

%

ALCUR GROW nov

%

ALCUR GROW 2020

MÅNADSRAPPORT OKTOBER

Marknad Oktober blev en svag månad på börsen drivet av nya nedstängningar runtom i Europa i spåren av ökad smittspridning. Osäkerheten kring amerikanska presidentvalet och förnyad oro kring Covid 19 har bidragit till den svaga marknaden. Svenska OMX sjönk 5,7% och...

läs mer

ALCUR Grow – VÅR TREDJE FOND

ALCUR Grow - Investerar i Nordens blivande storbolag ALCUR FONDER kommer efter årsskiftet att lansera fonden ALCUR Grow (svensk AIF). Fonden kommer inte blanka aktier utan ska äga 25-30 små- och medelstora nordiska bolag. Fonden kan hålla 30% kassa eller ha 30%...

läs mer

ÄNDRADE FONDBESTÄMMELSER ALCUR och ALCUR Select

ALCUR FONDER, org. nr 556703-4870, vill härmed informera om att Finansinspektionen den 23 oktober 2020 godkänt Bolagets ansökan om ändring av fondbestämmelserna för specialfonden ALCUR (”Fonden”). De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2021. De nya...

läs mer

18 nov 2020

27 aug 2019

15 aug 2019 - Holmens rapport

VÅRT TÄNK – SUNT RISKTAGANDE

[

FOKUS

Norden är en attraktiv investeringsregion. Diversifieringen mellan branscher är stor och här finns världsledande företag. Vår analysmetod fokuserar på det vi kan – fundamental aktieanalys. Vi vill vara nära bolagen och deras ägare. Därför är Norden vår hemmamarknad.

[

DISCIPLIN

Vi eftersträvar att alltid maximera balansen mellan risk och avkastning i enskilda positioner och i hela portföljen. Riskkontroll är en central del av processen. Vi utvärderar löpande våra övertygelser i varje aktieposition. Vi kallar det sunt risktagande.

[

LÅNGSIKTIGHET

Vi utvärderar kontinuerligt våra metoder genom att analysera resultaten av vårt arbete. Vår strävan är att med lyhördhet för förändringar i marknadens drivkrafter bli bättre varje dag. Nyfikenhet är en central egenskap för långsiktigt värdeskapande. Vår avkastning kan inte replikeras

[

SMÅBOLAG

Entreprenörsandan och tillväxtmöjligheterna är starkare i mindre bolag. Småbolag är underanalyserade, vilket ger oss möjlighet att hitta unika idéer och gå vår egen väg. Att investera i småbolag ger bättre förutsättning för god avkastning över tid.

[

MÄNNISKORNA

Vi värdesätter drivna ledare och starka ägare. Vi tror att människorna som påverkar bolagens utveckling, och deras incitament, har stor betydelse för förmågan att skapa långsiktigt aktieägarvärde – i hållbara affärsmodeller.

[

TILLSAMMANS

Våra fonder ska vara ett tydligt och attraktivt alternativ i större portföljer. Strävan är att vara bäst i vår nisch och transparenta mot våra kunder. Som förvaltare arbetar vi i team i våra produkter. Vi investerar självklart själva i våra fonder, tillsammans med våra kunder.

MEDARBETARE

Wilhelm Gruvberg

Ansvarig Förvaltare ALCUR Select

Wilhelm började år 2000 på H&Q som aktiemäklare mot institutionella investerare. Därefter hade han en liknande roll på Carnegie och mellan 2013-17 på Nordea. Wilhelms inriktning har alltid varit små och medelstora bolag i Norden. Han är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet. Wilhelm är en del av förvaltningsteamet och ansvarig förvaltare för ALCUR Select.

wilhelm.gruvberg@alcur.se

+46 (0)73 866 13 24

Mikael Holm Lorsell

Förvaltare

Mellan åren 2008 – 2014 arbetade Mikael på Erik Penser Fondkommission och Swedbank som aktieanalytiker. Därefter anställdes Mikael på Danske Bank med ansvar för småbolagsanalys. Mikael har under flera år rankats som en av de bästa aktieanalytikerna inom sitt område och är styrelseledamot i SFF (Svenska Finansanalytikers Förening). Mikael har civilekonomexamen och ingår i förvaltarteamet på bolaget.

mikael.holm@alcur.se

+46 (0)70 799 95 94

Johan Klevby

Ansvarig Förvaltare ALCUR (CIO)

Mellan åren 1996-98 arbetade Johan på ABB Investment Management och därefter på Alfred Berg Fondkommission som aktieanalytiker. Under åren 2002-06 var Johan anställd av Carnegie som aktieanalytiker ansvarig för nordisk operatörsanalys. Han har en magisterexamen i ekonomi samt kandidatexamen i ryska från Stockholms Universitet. Johan är medgrundare till fondbolaget och ansvarig förvaltare för fonden ALCUR.

johan.klevby@alcur.se

+46 (0)70 853 90 33

Kerstin Unger

Kerstin har lång erfarenhet från svenska finansindustrin och har bl.a. arbetat på Svenska Handelsbanken. Kerstin har stor kunskap om administration av fondbolag och stiftelser och ansvarar för bolagets administrativa rutiner tillsammans med bolagets Vd.

kerstin.unger@alcur.se

+46 (0)73 383 8190

Erik Eikeland

Erik anställdes år 2011 som analytiker på UBS i Stockholm med fokus på verkstadssektorn. Åren 2014 till 2016 arbetade han som analytiker på 2-AP fonden. Under åren 2016-20 var Erik förvaltare av ett long/short mandat på Investor AB. Erik har studerat företagsekonomi och nationalekonomi vid Göteborgs universitet där han var med och startade Handels Capital Management. Sedan 2020 är Erik en del av teamet på ALCUR FONDER.

erik.eikeland@alcur.se

+46 (0)73 524 21 91

Niclas Röken

VD

1996 anställdes Niclas av SEBs finansavdelning i New York för att 1998 flytta till SEB i Stockholm och arbeta som portföljförvaltare med inriktning mot nordiska aktier. År 2000 blev Niclas ansvarig för SEBs Nordenfond, vilken han förvaltade fram till 2006 då han lämnade SEB för att etablera fonden ALCUR. Niclas har en magisterexamen från Lunds universitet. Han är bolagets VD.

niclas.roken@alcur.se

+46 (0)70 853 90 30

Gustav Wallin

IR - ansvarig för kundrelationer

Gustav anställdes 2001 på SEB Asset Management där han representerade SEBs fonder. 2005 blev Gustav ansvarig för distribution av SEBs alternativa investeringar. 2010 till 2015 arbetade han med försäljning av kreditprodukter på Nordea Markets. 2019 utsåg tidningen Resumé Gustav till en av Sveriges bästa kommunikatörer. Han är bolagets IR.

gustav.wallin@alcur.se

+46 (0)70 887 75 12

ENGAGEMANG

Vi stödjer stiftelsen Min Stora Dag

Stiftelsen Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar viktiga pauser för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Varje år får nära 5 000 barn och unga som kämpar vara med om en Stor Dag som ger extra kraft och glädje i en tuff vardag.

Vi stödjer stiftelsen Team Rynkeby

Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer. Deltagarna är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris. Team Rynkeby grundades år 2002, då 11 motionscyklister med anknytning till den danska juiceproducenten Rynkeby Foods A/S beslutade sig för att cykla till Paris för att se avslutningen av Tour de France.

ANSVARSFULLT PLACERANDE – HÅLLBARHET

Vad är hållbart?

HÅLLBARHET OCH FÖRVALTNING

Hållbarhet beaktas i fondernas förvaltning. Vi tolkar hållbarhetsfrågornas framväxt som en sund tematisk omsvängning för att minska decennier av ensidigt fokus på aktieägarvärde i form av vinst, till att även väga in andra faktorer i synen på värdeskapande. Investerare kan inte uteslutande fokusera på att tjäna pengar utan måste beakta hållbarhetsfrågor i sina affärer. Aktieägarvärde ska skapas på ett hållbart sätt, med omtanke om mänskliga och miljömässiga värden. Investerares och kunders förtroende byggs i långsiktiga och hållbara affärsmodeller.

TILLÄMPNING

Vi arbetar löpande med att utvärdera och utveckla vår process kring hållbarhet. Ett problem vi upplever är bl.a. att konsekvensanalysen ofta saknas när nya lösningar införs. Principerna vi följer integreras i investeringsprocessen. Vi försöker vara aktiva ägare som genom dialog med företag och investerare bidrar till ett hållbart värdeskapande och en hållbar livsstil. ALCUR FONDER utesluter investeringar i alkohol, tobak och vapen, men arbetar i övrigt relativt i vår process. Vi har skrivit på UNPRI – Principer för hållbara investeringar.

I vårt arbete vill vi hitta det som är hållbart – på riktigt.

 

“Hållbarhetsarbete kräver, med andra ord, ett stort mått av mänsklighet. Blandat med både rationalitet och rörighet. Och kanske också lite revolution. Eller i alla fall modet att göra något vi inte får, för arbetsgivare, lärare och andra.”

Emma Stenström,  Handelshögskolan

LÄS VÅR HÅLLBARHETSPOLICY - Den uppdateras löpande