MÅNADSRAPPORT DECEMBER

Stockholmsbörsen steg 3% och globala börser ökade 2% under årets sista månad. Svenska långräntor steg en aning och den svenska kronan stärktes. 2019 Det kanske mest summerande begreppet som beskriver börsåret 2019 är TINA – There Is No Alternative. När svenska...