Erik Eikeland till ALCUR FONDER

Erik har studerat nationalekonomi och företagsekonomi vid Göteborgs Universitet, där han även var med och startade Handels Capital Management. Efter studierna jobbade Erik som analytiker på UBS med fokus på verkstadssektorn. Därefter arbetade han på Andra AP-fonden...

MÅNADSRAPPORT JULI

MSCI World steg 4,0% i juli vilket gör att världens börser nu stigit 4 månader i rad. Sedan botten i mars är globla index upp ca 45%. I negativa vågskålen ligger tilltagande virusutbrott i flera länder, samt ökad risk för det vissa kallar U-sväng i de ekonomiska...