PRELIMINÄR AVKASTNING AUGUSTI

ALCUR Augusti +0,18% 2021 +3,14% ALCUR Select Augusti +2,57% 2021 +16,66% ALCUR Grow Augusti +1,60% 2021 +30,03%

ÄNDRADE FONDBESTÄMMELSER

Bäste andelsägare, Alcur Fonder AB informerar härmed om ändringar i fondbestämmelserna för ALCUR, ALCUR Select, ALCUR Grow Alcur Fonder, org. nr 556703-4870, vill härmed informera om att Finansinspektionen den godkänt Bolagets ansökan om ändring av fondbestämmelserna...

ALCUR GROW MÅNADSBREV JULI

I juli var utvecklingen i Alcur Grow positiv med en uppgång på 4,4% för Andelsklass A och 4,3% för Andelsklass B. De starkaste bidragsgivarna var Volati, Surgical Science och Physitrack. Medan Kambi, Rugvista och Idun tyngde avkastningen mest. Iconovo – unik kunskap i...

MÅNADSRAPPORT JULI

Marknad Världsindex MSCI World steg med 1% under juli men skillnaderna var stora mellan olika geografier. Europa +1%, USA +2%, Asien -6% och Norden +5%. Oron kring spridningen av deltaviruset fortsatte, framför allt i Asien där nya restriktioner infördes. Marknaderna...