PRELIMINÄR AVKASTNING JUNI

ALCUR Juni +0,76% 2021 +2,72% ALCUR Select Juni -1,36% 2021 +8,28% ALCUR Grow A Juni +0,13% 2021 +22,62%

MÅNADSRAPPORT MAJ

Marknad MSCI World steg 1% under maj medan nordiska aktieindex var upp ca 2%. Inflationsdata har naturligtvis fortsatt vara i fokus och saken tydliggjordes 12e maj när amerikanska inflationsdata visade på en takt på 4,2% mot året innan vilket var den högsta siffran...

ALCUR GROW MÅNADSBREV MAJ

I april, fondens femte månad, var utvecklingen negativ med en nedgång på 0,3% för andelsklassen A och 0,4% för andelsklassen B. Idun, ISS och SBB var starkaste bidragsgivare. Ambea, Mercell och Ecoclime var de aktier som hade största negativ påverkan på avkastningen....