GDPR

Den nya dataskyddsförordningen gäller som lag från 25 maj alla EU:s medlemsländer. ALCUR FONDER AB sparar kunduppgifter som erhålls genom undertecknande av tecknings- och inlösenblankett. Bolaget måste för att upprätthålla; andelsägarregister för bolagets fonder, ...

MÅNADSRAPPORT APRIL 2018

April 2018 Globala börser steg 2% under april och Nordiska börser var upp svagt. Stockholm steg 3%. Bolagsrapporter för första kvartalet dominerade månadens nyhetsflöde. Oljepriset noterade 4-årshögsta. Volatiliteten föll. Makrobilden Den globala konjunkturen är...