MÅNADSRAPPORT OKTOBER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Marknad Under oktober återhämtade sig världens börser efter en svag...

ALCUR Grow MÅNADSBREV OKTOBER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. ALCUR Grow steg med 7,4% (A-klass) respektive 7,4% (B-klass) under...

ALCUR Select ÖPPEN FÖR TECKNING

I enlighet med tidigare kommunicerat beslut om begränsad teckning har ALCUR FONDER AB (”Bolaget”) idag beslutat att, vid månadsskiftet november/december, utfärda nya fondandelar i ALCUR Select (ISIN SE0011167121) till ett maximalt belopp om 200 miljoner kronor....