ALCUR och ALCUR Select öppnar för teckning

ALCUR FONDER AB (”Bolaget”) har idag beslutat att, vid månadsskiftet februari/mars, öppna ALCUR (ISIN SE0001904798) och ALCUR Select (ISIN SE0011167121) (”Fonderna” eller var och en för sig ”Fonden”) för teckning. ALCUR kommer att ta in 130 miljoner kronor och ALCUR...

MÅNADSRAPPORT JANUARI

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Marknad Världens börser rivstartade onekligen året. Det breda...

ALCUR Grow MÅNADSBREV JANUARI

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Grow A steg +6,9% och Grow B med 6,8% under årets första månad. Det...