MÅNADSRAPPORT JANUARI

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Marknad Världens börser rivstartade onekligen året. Det breda...

ALCUR Select ÖPPEN FÖR TECKNING

I enlighet med tidigare kommunicerat beslut om begränsad teckning har ALCUR FONDER AB (”Bolaget”) idag beslutat att, vid månadsskiftet november/december, utfärda nya fondandelar i ALCUR Select (ISIN SE0011167121) till ett maximalt belopp om 200 miljoner kronor....

MÅNADSRAPPORT JUNI

Marknad I juni fortsatte världens börser i negativ riktning. MSCI World föll 7,7%, SP -8,3% och svenska småbolagsindex CSX tappade hela -14,4%. Första halvåret 2022 har Stockholmsbörsen fallit 27% i turbulensen från krig, skenande inflation, högre räntor och...

ALCUR Grow MÅNADSBREV MAJ

ALCUR Grow steg med 1,0% (A-klass) respektive 0,9% (B-klass) under maj. Bonesupport, BEWI och Medcap var de största positiva bidragsgivarna under månaden medan Arise, Seafire och Rugvista tyngde avkastningen mest. Bonesupport – viktig milstolpe under månaden...

ALCUR GROW MÅNADSBREV SEPTEMBER

Avkastning Trots den negativa börsutvecklingen i september var utvecklingen i ALCUR Grow positiv med en uppgång på 2,4% respektive 2,3% för Andelsklass A och B. De starkaste bidragsgivarna var Bewi, Modulight och Catena Media. Bonesupport, Idun och Medcap tyngde...

ÄNDRADE FONDBESTÄMMELSER

Bäste andelsägare, Alcur Fonder AB informerar härmed om ändringar i fondbestämmelserna för ALCUR, ALCUR Select, ALCUR Grow Alcur Fonder, org. nr 556703-4870, vill härmed informera om att Finansinspektionen den godkänt Bolagets ansökan om ändring av fondbestämmelserna...