VANLIGA FRÅGOR

Hur kan jag få löpande information om era fonder?

Här kan du prenumerera på vårat månadsbrev och utskick om preliminär avkastning, som vi skickar ut i mitten av varje månad. Du kan också följa oss på LinkedIn. Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha ytterligare information eller en presentation av våra fonder. Under alcur.se/kontakt hittar du våra telefonnummer och mejladresser.

Var kan jag köpa era fonder och kan jag bli direktkund?

Våra fonder finns att köpa via depåförande institut som Nordea, SHB, SEB, Avanza, Nordnet och S&P. Observera att du alltid ska ta del av fondernas informationsbroschyr och faktablad.

Du kan också köpa fonderna direkt hos oss. För ALCUR Grow gäller att du endast kan köpa andelsklass A (minsta investering är SEK10 miljoner). Lagen föreskriver att vi måste göra omfattande penningtvättskontroller av alla kunder. Det innebär att du som blir direktkund måste svara på samtliga frågor i anmälningsblanketten och skicka den till oss tillsammans med vidimerad id-kopia i original (gäller för fysiker och firmatecknare för juridiker), registreringsbevis (gäller för juridiker). Är du fysiker som är bosatt utomlands behöver vi kopior av räkningar som tex vatten- och elräkning. Om du inte inkommer med korrekta handlingar kommer vi inte genomföra transaktionen.

Hur får jag bekräftelse på att jag handlat fondandelar och hur uppdateras värdet av mitt innehav?

Efter varje månadsskifte räknar vi fram fonden värde. Detta är normalt klart första bankdagen efter månadsskiftet. Om du köpt eller sålt dina andelar och är direktkund så får du ett mejl med en nota på affären. Har du kvar andelar får du ett värdebesked som beskriver värdet av ditt innehav. Har du dina fondandelar hos ett depåförande institut så skickar vi ett värdebesked till banken som i sin tur uppdaterar värdet i din depå. Normalt ser du värdeförändringen ca 2-5 bankdagar efter månadsskiftet, men uppdateringen beror på det depåförande institutets rutiner.

När ska jag betala för andelarna och när får jag mina pengar om jag säljer fondandelar?

Du kan köpa våra fonder den sista bankdagen i månaden. Vi behöver då anmälningsblankett/köporder och dina pengarna måste vara på fondens insättningskonto den sista bankdagen i månaden. Om du säljer dina fondandelar måste du i god tid (se regler för respektive fond) anmäla din försäljning till oss. Normalt betalar vi ut pengarna till ditt konto ca 5 bankdagar efter månadsskifte.
(Observera att ALCUR Select och ALCUR Grow endast kan säljas kvartalsvis.)

Varför måste jag lämna säljanmälan så långt i förväg och varför kan jag sälja fonderna så sällan?

Vi tror att stor handel (köp och försäljning) med fondandelar påverkar avkastningen i fonderna negativ. Därför har vi valt att begränsa möjligheterna att sälja våra fonder. ALCUR kan säljas den sista bankdagen varje månad och du måste meddela detta 10 bankdagar innan månadsskifte. ALCUR Select och ALCUR Grow kan säljas den sista bankdagen i varje kvartal och du måste meddela detta 30 bankdagar innan kvartalsskifte. Detta ger oss möjlighet att planera likviditeten i fonderna och investera långsiktigt. Du bör alltså anpassa din investering efter ditt likviditetsbehov och se alla investeringar i våra fonder så långsiktiga.

Varför stänger ni era fonder?

Vi fokuserar på nordiska aktier. Vår tro är att stora förvaltingsvolymer begränsar möjligheten till hög avkastning. Eftersom vi alltid prioriterar avkastning och inte förvaltad volym kommer vi begränsa förvaltningsvolymen innan den närmar sig de nivåer som vi anser kan påverka avkastningen negativt.

Kommer ni starta fler fonder?

Vi vill starta fonder där vi tror att vi kan skapa marknadsledande riskjusterad avkastning som långsiktigt bygger tydligt värde för våra kunder.

Investerar ni själva i era fonder?

Vi tror på  ”skin in the game”. Vi har betydande delar av våra privata aktieinvesteringar i våra egna fonder.

Hur hittar ni bolagen ni köper aktier i och hur fungerar er investeringsprocess?

Vår investeringsprocess bygger på fundamental aktieanalys. Det innebär att vi löpande besöker bolag, läser rapporter och gör egna analyser av bolagen vi investerar i. Alla vi som arbetar på ALCUR FONDER har tillsammans över 90års erfarenhet av de nordiska finansmarknaderna och vi bygger utifrån den erfarenheten. Vi köper aktier i bolag vi förstår. Generellt letar vi efter tre typer av bolag: bolag med strukturell tillväxt i kombination med operationell hävstång, bolag med organisk tillväxt och starka kassaflöden (Roll-ups) och till en mindre del bolag vi kan väl som har tillfälliga problem vilket lett till en attraktiv värdering. Vi använder flera modeller som vi har tillämpat och förfinat under många år som ett stöd för att filtrera och sortera idéer. Vår ALCUR Manual är central i hur vi komponerar portföljer och följer upp risker. Vi fokuserar mindre på makroekonomisk utveckling, men utvärderar riskvilja och positionering.

Varför pratar ni om riskjusterad avkastning?

Det är enkelt att ta risk, men det är svårt att ta rätt risk på ett konsekvent och disciplinerat vis. I förvaltning är det inte bara den slutliga avkastningen som är viktig – utan hur den skapades. Här kommer riskjusterad avkastning in i bilden och man kan förenklat beskriva det på följande sätt. Två fonder stiger 15% vardera under ett år. Den ena var minus 10% som sämst (och hade en mycket varierande månadsavkastning). Den andra fonden var aldrig på minus (och hade en jämnare månadsavkastning). Den andra fonden har då en högre riskjusterad avkastning. Riskjusterad avkastning kan beskriva hur avkastningen skapas och en lägre volatilitet ger också investerare möjlighet att sälja till bättre kurs under t.ex. börsfall. Volatilitet påverka investerares förmåga att fatta långsiktigt rationella beslut. Vi är dock medvetna om att volatilitet mätt som standardavvikelse inte är ett optimalt mått på risk.

Vad är skillnaden mellan era fonder?

ALCUR, som lanserades 2007, är en lång/kort nordisk hedgefond med kapitalbevarande strategi. Det innebär att den har lågt netto mot aktiemarknaden (summan av ägda minus blankade positioner). Vi eftersträvar att den ska ha en volatilitet som är kring 3-5% och vi vill inte att den förlorar pengar även när marknaden går ner. Det innebär också att den inte behöver gå upp även om börsen stiger, utan utvecklas oberoende av börsens avkastning.

ALCUR Select, som lanserades 2018 är en lång/kort nordisk hedgefond med hög värde tillväxt som strategi. Fonden både äger och blankar aktier enligt samma investeringsprocess som ALCUR, men i Select tar vi mer risk. Den högre risken visar sig i att positionerna är större och fonden har en positivt nettoexponering mot aktiemarknaden. Fonden har också mer belåning. Det innebär att fonden i perioder kan ha en hög samvariation med aktiemarknadens utveckling. Som alla våra fonder väljer ALCUR Select sina positioner oberoende av index.

ALCUR Grow, som lanserades 2020 är en lång nordisk specialfond som letar efter de blivande storbolagen i Norden. Fonden är koncentrerad och har inte fler än 30 innehav. De 10 största kan utgöra en betydande del av risken. Fonden skiljer sig även från våra andra fonder eftersom den inte blankar. Det innebär att du måste räkna med att fonden faller i linje med marknaden vid stora börsfall. ALCUR Grow investerar också helt oberoende av index, vilket innebär att den – som våra andra fonder – inte behöver följa marknadens utveckling. Du som investerar i fonden ska bl.a. vara medveten om den höga koncentrationsrisken och marknadsrisken.