ALCUR och ALCUR Select öppnar för teckning

ALCUR FONDER AB (”Bolaget”) har idag beslutat att, vid månadsskiftet maj/juni, öppna ALCUR (ISIN SE0001904798) och ALCUR Select (ISIN SE0011167121) (”Fonderna” eller var och en för sig ”Fonden”) för teckning. Fonderna kommer öppna för teckning av andelar upp till ett...

ALCUR Grow MÅNADSBREV APRIL

I april steg Grow A och Grow B med 3,7%. Starkaste bidragsgivarna var Bonesupport, Attendo och Addvise efter starka kvartalsrapporter. Bewi, Paxman och Catena Media tyngde avkastningen mest, utan att det kom några bolagsspecifika nyheter. Rapportsäsongen har hittills...

MÅNADSRAPPORT APRIL

Marknad Världsindex MSCI World steg med 1% i april och europeiska aktieindex var upp 3%, som Stockholmsbörsen. Senaste dagarna har Riksbanken, ECB och Fed höjt sina styrräntor i linje med marknadens prognoser. Bankkrisen, i framförallt USA, har fortlöpt med...