MÅNADSRAPPORT JUNI

Stockholmsbörsen steg 7% i juni och återhämtade stora delar av fallen under maj. Globala börser steg motsvarande. Minskad oro i handelskonflikten och FED:s tal om räntesänkning gav börserna understöd. Makrobilden USA: ISM föll och orderingång för varaktiga varor...

VÅRA TANKAR

Fasta tillgångar vs valutor som devalveras – Fonderna har som vi berättat tidigare ökat innehaven i Holmen senaste månaderna. Huvudskälet till att äga Holmen är att därigenom äga en del av skogen till stor rabatt. De flesta lågavkastande realtillgångar handlas...