MÅNADSRAPPORT FEBRUARI

Marknad Efter den mycket starka inledningen i januari så handlade världens aktiemarknader lite blandat under februari. Stockholmsbörsen steg +1,2% men globala index var lite svagare: S&P500 -2,6% & MSCI World -2,4%. Trots stigande räntenivåer har Nasdaq gått...

MÅNADSRAPPORT JANUARI

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Marknad Världens börser rivstartade onekligen året. Det breda...

MÅNADSRAPPORT DECEMBER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Marknad Efter två starka börsmånader backade världens börser i...

MÅNADSRAPPORT NOVEMBER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Marknad Världens börser fortsatte stiga under november drivet av...

MÅNADSRAPPORT OKTOBER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Marknad Under oktober återhämtade sig världens börser efter en svag...

ALCUR Select ÖPPEN FÖR TECKNING

I enlighet med tidigare kommunicerat beslut om begränsad teckning har ALCUR FONDER AB (”Bolaget”) idag beslutat att, vid månadsskiftet november/december, utfärda nya fondandelar i ALCUR Select (ISIN SE0011167121) till ett maximalt belopp om 200 miljoner kronor....