MÅNADSRAPPORT DECEMBER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Marknad Efter två starka börsmånader backade världens börser i...

MÅNADSRAPPORT NOVEMBER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Marknad Världens börser fortsatte stiga under november drivet av...

MÅNADSRAPPORT OKTOBER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Marknad Under oktober återhämtade sig världens börser efter en svag...

ALCUR Select ÖPPEN FÖR TECKNING

I enlighet med tidigare kommunicerat beslut om begränsad teckning har ALCUR FONDER AB (”Bolaget”) idag beslutat att, vid månadsskiftet november/december, utfärda nya fondandelar i ALCUR Select (ISIN SE0011167121) till ett maximalt belopp om 200 miljoner kronor....

ÄNDRADE FONDBESTÄMMELSER – Begränsad teckningsrätt

Finansinspektionen den 7 oktober 2022 godkänt Bolagets ansökan om ändring av fondbestämmelserna för specialfonderna ALCUR, ALCUR Select och ALCUR Grow (”Fonderna”, eller var och en för sig ”Fonden”). De nya fondbestämmelserna träder i kraft omedelbart. De nya...

ALCUR Select – Bäst igen enligt Hedge Nordic

ALCUR Select vann både kategorin Best Nordic Hedge Fund Overall och kategorin Best Nordic Equity Hedge Fund. Vi är mycket stolta över de båda utmärkelserna. Fonden har mot bakgrund av sin starka avkastning med relativt låg volatilitet, vunnit pris under flera år. Vår...