Rapportperioden har kommit igång. Sandvik levererade en rapport som infriade förväntningarna men pekade på svaghet i Kina och inom fordonssektorn generellt. Kanske inte någon större överraskning men ändock lite illavarslande signaler. Många verkstadsbolag får allt starkare balansräkningar och står vi inför en normal lågkonjunktur så behöver man inte vara överdrivet orolig för sektorn givet dagens värderingar. Men som sagt, det dyker upp illavarslande signaler. Även Concentric kom med bra siffror, men flaggade för att sämre konjunktur verkar komma. Bankrapporterna signalerar en ökad försiktighet.

Kina har varit en enorm drivare för den globala tillväxten de sista 10-15 åren och stor tilltro har funnits till att konsumtionen skall driva tillväxten vidare i Kina. Stora investeringar och kraftiga löneökningar har lyft tillväxten till nivåer som sannolikt inte är uthålliga och Kinas konkurrensfördel är inte längre vad den varit. Kinesisk bilförsäljning och detaljhandel visar klart sämre utveckling än väntat så ”konsumtionscaset” är på kraftig halt för närvarande. Kina känns mer som risk för fortsatt svaghet än uppsida för närvarande. Länder som Sverige och Tyskland har varit vinnare på globalisering som starka exportnationer och här finns risker med tanke på både handelskrig och att global tillväxt taktar ner bl.a. p.g.a. av Kina. Vi har i båda fonderna varit selektiva med verkstadsbolag sedan start och ser ingen anledning att omedelbart ändra på detta. Tex äger vi just Concentric som är skuldfria och ger 8-9% kassaflödesyield och har visat sig väldigt motståndskraftiga i tidigare nedgångar.

Handelsbanken rapporterade oväntat att utdelningen inte höjs – ett tecken på att banken väntar tuffare tider? Vi har det sista året varit försiktiga med svensk inhemsk exponering och framförallt mot detaljhandel och bostadsexponering och detta gäller fortsatt in i 2019. Svensk aggregerad detaljhandel har inte haft ett enda år med negativ tillväxt sedan 90-talet! Vi tror det finns en risk för ”danskt scenario 2010” i Sverige med fallande bostadspriser och att vi närmar oss det första negativa året för detaljhandeln på ca 30 år. Hur mår butiksägarna när de får denna motvind på toppen av pressen från e-handeln? Vi har i Sverige haft nästan 30år av stark kredittillväxt och få i dagens bostadsmarknad har ens varit med om en stillastående marknad och många har aldrig upplevt stigande boräntor. Vi noterar att i södra Frankrike har priserna stått still senaste 13 åren. Den franska konsumtionsutvecklingen och kredittillväxten har inte varit i närheten av den svenska under denna period. Man kan ju fråga sig hur utvecklingen i ett land med konstant stigande bostadspriser kommer utvecklas med 2-3 år av flat priser? Vad händer med att låna till renovering, thailandsresor? Hur ser det ut på all fullbelagda restauranger?

Vi är negativa till några av de svenska bostadsutvecklarna där vi tycker riskerna ökar för varje kvartal. I december var den genomsnittliga försäljningstiden för en lägenhet 23 dagar. Det är den högsta noterade nivån sedan 2013, eller så länge det finns tillgänglig data enligt Hemnet. Skillnaden mellan startade bostäder i produktion och sålda är rekordhög och man kan ju fundera kring vilka som skall köpa alla dessa lägenheter. Trots detta redovisar många bostadsutvecklare inte skulder i sina osålda BRFer vilket stockholmsbörsen verkar vilja att de ska börja göra. Det handlar om många miljarder som ligger utanför balansräkningarna, men som kan innebära en risk för bolagen. Frågan landar snart hos nybildade Nämnden för svensk redovisningstillsyn. De flesta analytiker skriver fortfarande i sina uppdateringar att utvecklarna har nettokassa, vilket är missvisande givet de åtagande bolagen har i alla föreningarna med osålda lägenheter. Antalet sålda nyproducerade lägenheter fortsätter att falla i Stockholm i Q4 enligt Hemnet. Minskningen innebär att det är det åttonde raka kvartalet där försäljningen av nyproducerade bostäder minskar i Stockholm. Bonava är ett av få bolag som tillämpar en konservativ redovisningsprincip genom att inkludera skulderna i BRFer.

Sverige går in i 2019 med högre ränta, sämre globala konjunkturutsikter, mer restriktiva banker och ett enormt utbud av nyproducerade lägenheter. Jag har i vart fall svårt att se en svensk marknad med stigande bopriser under 2019. Värt att notera är att nyproducerade lägenheter inte räknas med när tex valueguard gör sin statistik av bostadspriser. Lite missvisande då nyproduktion är en oerhört stor del av utbudet och transaktionerna numera. Ett annat nytt fenomen för bostadsutvecklarna är de tvingas binda eget kapital vid nya projekt då bankerna uppenbarligen ställer helt nya krav.
Bonava rapporterade att försäljningen i Sverige är ned med 84% mot q4 2016! Man fortsätter att starta långt mer än man säljer. I pågående produktion är endast 39% sålt i den svenska delen.

Vi hittar trots allt en rad bolag med fundamental uppsida och vi tror det går att hitta bra avkastning i rätt bolag och framförallt till rätt pris. Mer om det i kommande ”Våra Tankar”!