Sedan 2007 har vi förvaltat våra kunders pengar med fokus på nordiska aktier, ett disciplinerat risktagande för ett långsiktigt värdeskapande.
I bifogat dokument visar vi grafer och bilder som beskriver hur vi hanterar risk under turbulenta marknader som första kvatalet 2020.
ALCUR FONDER i Grafer