Fasta tillgångar vs valutor som devalveras –

Fonderna har som vi berättat tidigare ökat innehaven i Holmen senaste månaderna. Huvudskälet till att äga Holmen är att därigenom äga en del av skogen till stor rabatt. De flesta lågavkastande realtillgångar handlas till premie på börsen, men inte skogstillgångar. Man kan anta att den genomsnittlige investeraren är kunnigare om fastighetsbranschen och att investerare anser att stora fastighetsbestånd är en mer likvid tillgång än stora skogstillgångar. Vi ser många fördelar med skog relativt fastigheter. Skog har lägre investeringsbehov och växer – varigenom de flesta skogsägare ökar virkesförråden organiskt över tid – trots avverkning. Så fungerar inte en hyresfastighet. Fastigheter måste underhållas, renoveras och hyresgäster måste hanteras och faktureras. Bostadsfastigheter framstår som överägd real tillgång jämfört med skogsfastigheter. Vår uppfattning är att efterfrågan på skogsråvara kommer öka strukturellt kommande 5 till 10 åren i omställningen till förnyelsebara material, vilket bör gynna skogsägarna.

När BillerudKorsnäs säljer knappt 90% av Bergvik Öst till AMF Pension för ett bolagsvärde om 12,2 mdr ser vi det som ett trendskifte – stora förvaltare har hittat en ny typ av stabilt avkastande tillgång. Affären implicerar ett värde om 41,500kr per produktiv skogshektar eller ca 38,500kr per hektar skogsmark inklusive impediment mm. Billerud behåller samtidigt ensamrätten på köp av virke under 15 år samt en köpoption på tillgången. Sammantaget bör detta dra ner prislappen jämfört med om affären gjorts utan förbehåll.

Holmen äger ca 1,3mn hektar varav drygt 1mn är produktiv. Applicerar vi värdet av Bergvikaffären på Holmen motsvarar det ca 50 mdr kronor i värde, vilket ska jämföras med börsvärdet om 32 mdr. Efter en hypotetisk skatt något mindre. Dessutom finns i Holmen förpackningsbolaget Iggesund som bör ha en EBIT kring 6-800msek närmaste åren, Vattenkraft gör ca 200msek EBIT, Sågverken ca 200msek, pappersdivisionen levererar 3-400msek. Har liten skuld och blir med nuvarande intjäningstakt och utdelningsnivå om 4% direktavkastning skuldfritt om ca 2 år. Givet tillgångsmassan kan man utan överdrifter säga att Holmen har en mycket konservativ kapitalstruktur. Fredrik Lundberg – huvudägare i Holmen är kanske inte bäst när det gäller kapitaleffektivitet, men långsiktigheten har visat sig vara framgångsrik i kombination med låg finansiell risk låg i flera av hans bolag. Holmen ger knappa 4% direktavkastning. Givet den stora rabatten på underliggande tillgångar – ett uthålligt kassaflöde ser vi Holmenaktien som en attraktiv placering som bör erbjuda god riskjusterad avkastning för den som har längre investeringshorisont.

Önskar en trevlig fortsatt sommar!

För den som vill få ytterligare förståelse för vår investeringsfilosofi så genomförde Wilhelm Gruvberg nyligen en intervju med killarna bakom podden Björnfällan. Denna kan ge lite mer känsla kring hur ALCUR FONDER tänker kring risk och avkastning. Den finns här:

https://poddtoppen.se/podcast/1078547919/bjornfallan/bjornfallan-avsnitt-73-mjukvaror-ater-varlden