Senaste veckorna har nettoexponering mot börsen i både ALCUR och ALCUR SELECT, begränsats något. Börserna har gått upp kraftigt, på kort tid. Vi noterar samtidigt att investerares exponeringen mot aktier globalt är låg enligt flera bedömare, vilket kan tala för att nedsidan på börserna kan vara begränsad. Flera konjunkturindikatorer pekar på en avmattning och det finns fortsatt risk i vinstförväntningarna i synnerhet för de cykliska bolagen. Det är samtidigt uppenbart att världens centralbanker kommer fortsätta att bedriva en gynnsam politik för tillgångsslaget aktier. De låga räntornas stimulanseffekt på den allmänna konjunkturen verkar dock avta. Tecken på detta finns i Sverige som fortsatt har negativ styrränta och extremt låga boräntor men detta till trots visar t.ex. bostadsmarknaden svaga tecken när utbudet (lager) tynger priser. SELECT har en nettoexponering kring 75% och ALCUR kring 10%.

Mars månad har inletts positivt för ALCUR SELECT och fonden är för närvarande upp ca 4% i mars vilket gör att fonden är upp ca 20 % från årsskiftet och ca 26% från start. ALCUR är upp ca 0,8% i mars och 2,5% från årsskiftet.

Nedan en graf på ALCUR SELECT sedan start:

En av våra blankningar inom handel rapporterade förra veckan och det är fortsatt tydligt att bolaget har stora utmaningar. Utdelningen överstiger kassaflödet, vilket naturligtvis inte är uthålligt. Den omsättningstillväxt som kommer från nätet sker till betydligt lägre marginaler än butiksförsäljningen och vi noterar att OPEX växer om något snabbare än försäljningen. Butiker riskerar att gå med förlust på hemmamarknaderna och kundtrafiken i butiker faller. Vi har svårt att se att denna typ av bolag inom överskådlig tid kan komma tillbaka till historisk lönsamhet. Det krävs troligen ett par tuffa år med omstöpning av butiksnät och investeringar för att få en lönsam e-handel. Risken för sektorn är att konsumtionen bli svagare under 2019 efter decennier med konsumtionstillväxt, som drivits av fallande räntor och ökade disponibelinkomster?

Ett av SELECTs mindre innehav är JLT Mobile som utvecklar, producerar och säljer stryktåliga datorer. När datorn behöver sitta i tuffa miljöer så är det generellt passande för JLT. Gruvor, lager/logistik, hamnar, skogsmaskiner och lantbruk mm. Bolaget har de senaste 5 åren vuxit med 15% i snitt (utan förvärv) och har för närvarande en marginal om knappt 10%. JLT tillhör nog börsens absoluta topp när det gäller nettokassa i relation till börsvärde, vilket skapar ett bra skydd på nedsidan i aktien. Vi tycker dock balansräkningen är väl stark i relation till det investeringsbehov som verkar föreligga och börsen sätter – vad vi tycker – en stor rabatt på den kassa som finns. På vad vi tycker är rimliga estimat på 2019 så värderas bolaget kring 8x Ebit vilket är väl blygsamt givet tillväxten. Bolaget växer med intressanta trender i lager och logistik och har en service/mjukvarudel som för närvarande växer starkt och står för 10% av omsättningen. Här finns fortsatt stora möjligheter att växa och bolagets nya produktplattform skapar möjlighet till helt nya intäktsströmmar då ny funktionalitet görs möjlig med bla sensorer. Mjukvaruintäkter bör kunna växa på lång.

JM:s kollega Veidekke presenterade en ny outlook för 2019 denna vecka. Priser på nyproduktion faller i början av året i Västra Götaland och Stockholm enligt Veidekke. Det svaga sentimentet i Stockholm verkar alltså sprida sig till fler större städer såsom Göteborg enligt kommentarer i materialet. Utbudet av bostadsrätter är rekordhögt i Stockholm för närvarande.

Vi har också noterat att HSB enligt en dom i Stockholms tingsrätt ”vinner” över kunderna som tvingas betala rättegångskostnader och stå fast vid köpavtalen trots en större försening av projektet Brf Tollare i Nacka. Incitamenteten för en bostadsköpare att teckna sig för en lägenhet tidigt kan därmed vara utraderade. Du vet som konsument inte vad som gäller vid tillträde gällande 1) priset på din befintliga lägenhet – som skall säljas vid inflyttning. 2) regler för amortering och lånevillkor. 3) om ränteavdragen finns kvar…

AMBEA är en större position i båda fonderna. Under året ska AMBEA och Aleris Care slås samman och vi ser en multipel kring 10 ev/ebita för innevarande år. Vi bedömer att det finns stora möjligheter till hög vinsttillväxt för bolaget närmsta åren. Tillväxten förväntas komma från nya boenden, synergier i affären och i Norge hoppas vi på en återgång till historiska marginaler. Den demografiska utvecklingen bör gynna bolaget.