Rapportperioden har varit intensiv, men börjar gradvis klinga av. Vi läser rapporter, träffar bolag, utvärderar våra investeringar och undersöker nya möjliga kandidater. Fondernas avkastning har utvecklats i rätt riktning och Alcur Select är upp ca 18,5% från start och drygt 13% hittills i år. ALCUR som har lägre risk är upp ca 2 % under 2019.

I en intervju som du hittar här på vår hemsida berättar vi mer om vår investeringsfilosofi och hur vi ser på våra fonder;  https://www.alcur.se/intervju-med-forvaltarna

Ett av våra portföljbolag är Lindab som kom med en väldigt stark rapport och utsikterna till marginalförbättring ser goda ut. Ledningen gör rätt saker och efterfrågan är stark i detta sencykliska bolag. Addnode kom med en godkänd rapport och värderingen har nu kommit upp. Givet bolagets fina historik tycker vi dock det är motiverat. Våra innehav i hälsovårdsektorn Ambea och Humana visar fortsatt väldigt stark vinsttillväxt. Vi gillar de ocykliska affärerna och tycker värderingen är låg i bägge fallen.

Actic står inför utmaningar som visar sig i kvartalsrapportern. Organiskt står bolaget och stampar för tillfället tror på en bättre tillväxt framöver. Bolaget visar väldigt starka kassaflöden och utsikterna är goda för vinsttillväxt 2019, enligt vår bedömning. Den nya VDn Anders Carlbark har på kort tid satt sig in i verksamheten och vi tror att förutsättningarna är bättre att lyckas med en starkare VD. Catella rapporterar den 22 februari och vi är förberedda på ett riktigt städkvartal där kostnader kommer tas för bankavveckling, omstrukturering av vissa organisationer och expansionskostnader i fastighetsfonderna. Vi står beredda att köpa om aktien tappar.

Vi är ett av få fondbolag som mig veterligen som äger JLT Mobile och Pricer som bägge rapporterade väldigt starkt för Q4. Vi gillar de starka balansräkningarna (stora nettokassor), de starka kassaflödena och att man fått flera genombrottsaffärer. För Pricers del inte minst den med Best Buy i USA. Pricer växte 50% under 2018 och värderas som ett bolag utan tillväxtmöjligheter. Bara befintlig kundbas växer på ett bra sätt med ”replacement demand”. Bägge aktierna erbjuder vad vi tror är väldigt attraktiva uthålliga direktavkastningar.

ProAct är ett innehav som successivt utökats då vi fått ett större förtroende för affärsmodell och ledning. Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Proact grundades 1994 och sysselsätter över 800 personer i 15 länder i Europa och Nordamerika. Bolaget har historiskt klarat konjunkturnedgångar på ett bra sätt som kan ses i graferna nedan.

Detta material är inte avsett som investeringsrådgivning. Texten är riktad till våra kunder för att öka insynen i vår förvaltning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och det är inte säkert du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Du bör alltid träffa förvaltarna innan du investerar i våra fonder och ta del av fondbestämmelser och informationsbroschyr.