ALCUR Grow MÅNADSBREV SEPTEMBER

I september sjönk Grow A 5,91% och Grow B med 5,98%. Starkaste bidragsgivarna var Mintra, KMC Properties och NWG. Thunderful, Alm Brand och Ambea tyngde avkastningen mest. Carnegie Småbolagsindex (CSRX) var ned med 3,8% i september. Hittills under året är CSRX ned...

läs mer

ALCUR Grow MÅNADSBREV AUGUSTI

I augusti sjönk Grow A 5,2% och Grow B med 5,3%. Starkaste bidragsgivarna var BTS, Ambea och Bredband2. Thunderful, Addvise och Bewi tyngde avkastningen mest. Augusti var en svag månad för småbolag i allmänhet med en nedgång på 4,4% i CSX (Carnegie småbolagsindex)....

läs mer

%

ALCUR JULI

%

ALCUR 2018

%

ALCUR SELECT JUNI

%

ALCUR SELECT 2018

FONDER  

ALCUR erhöll den 26 november 2007 tillstånd av Finansinpektionen. I fonden förvaltar vi privatpersoners och institutioners kapital med målet att generera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt. Fonden siktar på absolut avkastning. Fondens förvaltare har alla mer än 20 års yrkeserfarenhet av de finansiella marknaderna. Bolaget startades 2006 och ägs till 60 procent av personalen och till 20 procent vardera av Consafe Invest AB och JCE Group AB. Läs gärna vår hållbarhetspolicy. En investering i fonden ALCUR kan både öka och minska i värde.

ALCUR SELECT är en specialfond med tillstånd av Finansinpektionen sedan 28 februari 2018. I SELECT koncentrerar våra bästa idéer i små- och medelstora nordiska bolag. Fonden har en positiv nettoexponering mot marknaden, men kan blanka aktier. Risknivån är högre än i ALCUR, men ska över tid understiga börsen (OMXSPI). Läs gärna vår hållbarhetspolicy. En investering i ALCUR SELECT kan både öka och minska i värde.

INVESTERINGSFILOSOFI

Vår förvaltning bygger på att vara disciplinerade och fokusera på det vi kan. Vi följer våra metoder strikt med ett mål: att skapa så god riskjusterad absolut avkastning som möjligt oavsett marknadsläge. Vi har en analysdriven investeringsprocess och inriktar oss på aktierelaterade instrument på den nordiska marknaden. De modeller vi använder har utvecklats under många år och vi lägger stor vikt vid att utvärdera vårt agerande. Vår målsättning är att fonden ska vara ett tydligt och attraktivt alternativ i en större portfölj. Strävan är att vara bäst i vår nisch. Självklart investerar vi som förvaltare vårt eget kapital i fonden.

MEDARBETARE

Wilhelm Gruvberg

Förvaltare

Wilhelm började år 2000 på H&Q som aktiemäklare mot institutionella investerare. Därefter hade han en liknande roll på Carnegie och mellan 2013-17 på Nordea. Wilhelms inriktning har varit små och medelstora bolag i Norden. Han har en magisterexamen från Stockholms Universitet. Wilhelm är en del av förvaltnings teamet i ALCUR.

wilhelm@alcur.se

+46 (0) 73 866 1324

Johan Klevby

Förvaltare

Mellan åren 1996-98 arbetade Johan på ABB Investment Management och började därefter på Alfred Berg Fondkommission som aktieanalytiker. Under åren 2002-06 var Johan anställd av Carnegie som aktieanalytiker ansvarig för nordisk operatörsanalys. Han har en magisterexamen i ekonomi samt kandidatexamen i ryska från Stockholms Universitet. Johan är medgrundare till fonden ALCUR.

johan@alcur.se

+46 (0) 8 586 114 03

Niclas Röken

VD

1996 anställdes Niclas av SEBs finansavdelning i New York för att 1998 flytta till SEB i Stockholm och arbeta som portföljförvaltare med inriktning mot nordiska aktier. År 2000 blev Niclas ansvarig för SEBs Nordenfond, vilken han förvaltade fram till 2006 då han lämnade SEB för att etablera fonden ALCUR. Niclas har en magisterexamen från Lunds universitet. Han är bolagets VD.

niclas@alcur.se

+46 (0) 8 586 114 01

STYRELSE & ÄGARE

ALCUR FONDER AB ägs till 40% av JCE Group och till 60% av personalen. JCE Group är ett privatägt internationellt investmentbolag med lång historik och stor erfarenhet av entreprenörskap. JCE Group har kärninnehav inom sektorerna industri, logistik, off-shore, förnybar energi och teknologi.

Styrelsens ordförande: Frans Henrik Kockum Ledamöter: Carl Fredrik Herslow, Johan Klevby & Karin Dennford

ENGAGEMANG

Bolaget har historiskt donerat pengar till:

Vi stödjer stiftelsen Min Stora Dag

Min Stora Dag är en insamlingsstiftelse som hjälper barn med svåra sjukdomar till en välbehövlig paus från en vardag fylld av sjukhusrutiner. Varje år drabbas tusentals barn och unga i Sverige av svåra, livspåverkande och inte sällan livshotande sjukdomar. 2014 gjorde Min Stora Dag 279 sjuka barns drömmar till verklighet!

Vi stödjer stiftelsen Team Rynkeby

Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till barn med cancer och deras familjer. Deltagarna är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris. Team Rynkeby grundades år 2002, då 11 motionscyklister med anknytning till den danska juiceproducenten Rynkeby Foods A/S beslutade sig för att cykla till Paris för att se avslutningen av Tour de France.