ALCUR FONDER rekryterar Petter Mattsson som bolagets COO.

Petter är utbildad jurist från Uppsala universitet och har dessförinnan arbetat som ytstridsofficer och navigationsofficer inom Försvarsmakten.
Petter har arbetat hos Swedbank Robur och kommer senast från Fondbolagens förening där han som jurist arbetat med en rad olika frågor rörande UCITS, AIFMD och Sustainable Finance.
Petter kommer in som bolagets COO och kommer att arbeta med operationella och legala frågor hos ALCUR FONDER.

Vi är mycket glada att Petter valt att jobba med oss.