Fondly News – ett initiativ för djupare och korrekt utvärdering av fonder i Sverige.
Fondly ser inte bara på kortsiktig avkastning. De utvärderar även risktagandet relativt den historiska avkastningen.

Läs deras analyser och utvärderingar.

https://fondlynews.se/