NYHETER

v

OBEROENDE UTVÄRDERING AV FONDER

Fondly News - ett initiativ för djupare och korrekt utvärdering av fonder i Sverige. Fondly ser inte bara på kortsiktig avkastning. De utvärderar även risktagandet relativt den historiska avkastningen. Läs deras analyser och utvärderingar. https://fondlynews.se/...

läs mer

MÅNADSRAPPORT MAJ

Världens börser, liksom Stockholmsbörsens index, ökade 5% i maj. Basmetaller såg positiva utvecklingar och oljepriset återhämtade sig delvis från massiva fall i april. Centralbankernas stimulanser driver börserna. Marknad Ekonomiska indikatorer försvagades....

läs mer