Alcur har lämnat in ansökan om ny fond.

De nya fondbestämmelserna är under handläggning hos Finansinspektionen. Bolaget hoppas att fonden kan lanseras i början av 2018. Inriktningen kommer var nordiska små och medelstora bolag.

Fonden kommer tydligt fokusera på ett antal kärninnehav och ha möjlighet att blanka. Wilhelm Gruvberg kommer bli förvaltare för fonden.