ALCUR Fonder AB (”Bolaget) har beslutat att fonden ALCUR vid månadsskiftet januari/februari ska ta in maximalt 80 miljoner kronor. Detta innebär en höjning jämfört med det tidigare kommunicerade beloppet 40 miljoner kronor. Teckningsperioden är öppen sedan den 16 januari och teckningsanmälan samt likvid måste vara Bolaget tillhanda senast den 31 januari kl. 12.30 för att behandlas. Tilldelning av andelar sker i enlighet med de överteckningsprinciper [länk] som Bolaget offentliggjort på sin webbplats. Befintliga andelsägare ges företräde i den kronologiska ordning teckningsanmälan inkommer till Bolaget.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Bolagets COO Petter Mattsson eller VD Niclas Röken