Stockholmsbörsen var närmast oförändrad under mars och globala börser steg ca 1%. Dow Jones var oförändrad. Råvarupriser steg, zinkpriset ökade 7% och oljepriset ökade ca 2%.

Makrobilden
USA: Det rekordkalla vädret och stängningen av statsapparaten i USA under första kvartalet antas ha lett till den sämre ekonomisk statistik som kom under mars. ISM föll i mars 2 punkter till 54 och industriproduktionen bromsade ytterligare. FED meddelade att räntnan är på neutral nivå och analytikers snittprognoser är nu att det inte blir fler räntehöjningar i USA 2019. Handelskonflikten fortsätter och det finns ingen känd agenda för hur förhandlingarna utvecklas. I början av april kom ISM in bättre än väntat vilket fick cykliska bolag att stiga.

EU: Inflationen i Europa landade kring 1% och industriproduktionen föll. Bil- och tillverkningsindustrin tynger Europa och tysk industriproduktion föll 3,4%. ECB kommer efter sommaren starta nya program med billiga lån till banker för att driva kredittillväxt hos företag och hushåll (TLTRO). Styrräntan var oförändrad . Brexit blir hård om inget avtal slutits 12 april.

Kina: Även Kinas industriproduktion bromsar in, bilförsäljningen föll med ca 20% och inflationen föll till 1,5%. Framåtblickande indikatorer som PMI för tillverkningsindustrin steg över 50. Regeringen annonserade stimulansåtgärder i form av skattesänkningar. Vi uppmärksammar även att flera utvecklingsländer med stora dollarlån ser svaghet i sina valutor.

Svensk ekonomin står inför flera utmaningar som fallande bostadspriser, hög skuldsättning och en ekonomi som hjälpts av en av världens lägsta styrräntor. Svenska kronan har fallit krafigt i värde och detaljhandeln ser en tydlig avmattning.

Bolag
Vi är inne i stämmo- och utdelningssäsong och kommer snart få rapporter för första kvartalet. Flera cykliska bolag har gått starkt efter fallen under sista kvartalet 2018.

SmartEye var den starkaste bidragsgivaren under Mars då EU enades om krav på förarövervakning i nya modeller från 2022 och i befintliga modeller från 2024. Vi tror att nya ordrar kommer annonseras i närtid. Vi noterar också att riskerna kring storbanker fortsatte att visa sig efter fortsatt nya uppgifter kring Swedbank, vilket även pressade övriga bolag i sektorn och gynnade vår försiktiga syn.

Vi har köpt aktier i ÅF. ÅF och dess branschkollega Sweco har en imponerande historik av vinsttillväxt (EBIT +10% CAGR 10 år) drivet av både organisk tillväxt och förvärv. I december 2018 annonserade ÅF ett stort förvärv av Finska Pöyry, vilket adderar drygt 40% till försäljningen. Baserat på pro forma intjäning 2018 samt identfiereade kostnadssynergier värderas ÅF nu på P/E 12x vilket kan jämföras med Sweco på 22x 2019E. Vi ser det som attraktivt då organisk tillväxt och kompletterande förvärv bör kunna fortsätta samt att vi ser uppsida i kostnadsynegierna baserat på tidigare förvärv i sektorn samt bolagets interna ambitioner.

ALCUR
ALCUR steg 0,6% efter avgifter under mars. Fonden har haft ett relativt lågt netto under månaden vilket innebär att avkastningen är mestadels driven av bra alpha (stock picking). Bidragen kom från många namn men SmartEye, SEB, Telia, Elekta, JM, Clas Ohlson och XXL bidrog mest positivt. Ambea, H&M, SCA och Axfood påverkade avkastningen negativt.

ALCUR SELECT
SELECT steg 4,0% efter avgifter under mars och har därmed stigit med 20,5% under 2019 och 26% sedan start 11 maj 2018. Carnegie Small Cap index (CSX) är upp 7,3% under samma period. Fondens bästa innehav i mars var Precio Fishbone, Stillfront, XXL, SmartEye, Formpipe och Admicom. På negativa sidan fanns Ambea, Fjordkraft, Pricer, Proact och Lindab – flera av vilka var vinnare månaden innan.

Vi har som vanligt betat av ett digert antal bolagsmöten under månaden, varav många är helt nya bekantskaper för oss. Nu ser vi fram emot rapporter för första kvartalet. Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill träffas för att diskutera fondernas exponering, risker och marknadssyn.