Globala börser steg 1 procent under september och Stockholmsbörsen var oförändrad och småbolagsindex föll marginellt. Råvaror steg kraftigt och var tillsammans med konsumentvaror vinnarsektor, samtidigt som media och tjänstebolag tillhörde förlorarna.

Makrobilden
Amerikansk ekonomi åtnjuter stora finanspolitiska stimulanser och går på stora underskott men ISM steg till den högsta nivån sedan 2004. Industriproduktion, orderingång för varaktiga varor och detaljhandel utvecklas starkt i USA. FED höjde räntan till 2,25 och signalerar ytterligare fyra höjningar. Handelskonflikten med Kina utökades med nya tullar från båda sidor. Europeisk ekonomi utvecklas relativt svagt och inflationen är låg. PMI (inköpschefsindex) fortsatte sin fallande trend. Europa uppvisar knapp tillväxt i industriproduktionen. ECB uppfattar dock konjunkturen som stark och kommer minska sina obligationsköp under oktober. Huvudsakliga osäkerhetsområden är italienska budgeten och Storbritanniens EU-utträde. Bostadsprisutvecklingen i Sverige fortsätter vara ett starkt orosmoment och bostadspriserna fortsätter falla. Konjunkturen ser dock stark ut och 8 procents vinsttillväxt väntas i såväl Sverige som globalt under 2019. Kronan stärktes under september.

Bolagen
Den övergripande bilden i marknaden är att aktier är dyra och konjunkturen står inför en inbromsning. Det har gjort att investerare dragit ner sin aktieexponering, i synnerhet mot cykliska sektorer och emerging markets. Värderingen kan framstå som mycket hög med mått som Schiller PE (snittvinster senaste 10 åren mot dagens kurs), men med dagens räntenivå och vinstutsikter kan aktier framstå som billiga eller normalvärderade.

Electrolux handlas på EV/EBIT(19e) 8x och P/E(19e) 11x. Direktavkastningen är 4,5% med utrymme för återköp eller inlösen i tillägg. Bolaget är på väg att bli skuldfritt. Electrolux bör leverera ca 1.7mdr i EBIT i Q3 trots motvind från råvaror och valutor. Historiskt brukar bolaget kompensera detta med viss fördröjning. Ordförande Staffan Bohman har investerat över 10msek i bolaget senaste tiden och han om någon vet hur Electrolux skall använda den exceptionellt starka balansräkningen framåt i ett läge när bolaget kan låna pengar gratis. Vi är medvetna om den motvind som FX och råvaror ger kommande kvartal med tillhörande estimatrisk men tycker värderingen är attraktiv.

Skanska har ett börsvärde om drygt 73 mdr och är i princip skuldfria. Vi tror att enbart marknadsvärdena i den kommersiella fastighetsutvecklingen tillsammans med infrastrukturutvecklingen överstiger 60 mdr sek. Konstanta nedskrivningar av projekt har fått investerare att tröttna på byggbolaget. Vi tror att verksamhetens geografiska spridning i kombination olika typer av projekt och en stark tillgångsportfölj gör aktien köpvärd på 5% direktavkastning och närmast obelånad balansräkning.

H&M har rekylerat kraftigt efter rapporter om starkare internetförsäljning och bättre utsikter. Uppfattningen om bolaget har kanske blivit väl dystopisk. Positioneringen i aktien har i alla fall varit extremt negativ. Under september har en budstrid uppstått kring lilla Skånska Energi – det sista elnätsbolaget på börsen. I jakten på stabil avkastning prisas denna typ av tillgångar ofta högre utanför börsen. Nu har en tredje budgivare dykt upp i form av Kraftringen som bjuder 80kr per aktie.
Ett långväga innehav är ljudboksbolaget Storytel. Bolaget kommer ha över 800k abonnenter vid slutet av 2018 vilket innebär en tillväxttakt på ca 50%. Penetrationen ligger på 4% i Norden där affärsmodellen nu bevisat sig och, även om Norden växer vidare, så ligger den stora potentialen härifrån i den internationella expansionen. För att fortsätta bygga en konkurrenskraftig katalog och ta vara på potentialen i ljudboksmarknaden har Storytel under september tagit in SEK 500m via en aktieemission där fonden deltog (SEK 115/aktie). Hittills har man etablerat sig i 15 marknader och analytiker prognostiserar att Storytel kan nå över 7m abonnenter 2025 i dessa länder. Vi har betydligt försiktigare antaganden än så men om ett par stora marknader tar fart är det absolut möjliga tal. Ytterligare en viktig nyhet under månaden var att EU till slut närmar sig ett beslut om sänkning av moms på digitala böcker till 6% (25%). Vi fortsätter att se fin uppsida i aktien långsiktigt.

Fonderna deltog också i den kapitalanskaffning som Smarteye gjorde under september (SEK 52/aktie). Bolaget har en mycket intressant position i den exploderande marknaden för eyetrackers i fordon. Två starka drivkrafter är dels säkerhetsaspekten där Euro NCAP kommer kräva DMS (driver monitoring system) som standard för 5 stjärnor 2020 samt dels etableringen av självkörande fordon. Med sina 23 design wins är Smarteye ledande och vår bedömning är att man kommer vinna en stor andel av viktiga upphandlingar kommande 2 år.

ALCUR
ALCUR steg 0,5% efter avgifter under september, jämfört med avkastningen för SSVX90 på -0,1%. Sedan start har ALCUR stigit med 71,4% medan aktieindexet OMXSPI gått upp 63%. Utvecklingen under september påverkades positivt främst av SSAB, Ambu, Addnode, Kambi och XXL. Största negativa bidrag kom från H&M, Essity, Securitas och Novo Nordisk.

ALCUR SELECT
SELECT steg 1,7% efter avgifter under september och med 10,2% sedan start 11 maj i år. CSX var upp 6,6% under samma period. Positiva bidrag kom främst från AddNode, Smarteye, SSAB, Enea och Skånska Energi medan negativa bidrag kom från Catella, Inwido, Nordic Waterproofing och Lindab.