Marknad
Det tredje kvartalet avslutades med svaga aktiemarknader. Stockholmsbörsen sjönk 1,9% och småbolagen tappade knappt 4%. Sedan årets start är motsvarande siffror +5% och -3%. First North index som innehåller de minsta bolagen tappade 8,7% under september.

Världens breda index föll också: S&P 500 -4,8%, MSCI World -3,7% och Euro Stoxx 50 -2,8%. Råvarubolag och banker utvecklades bäst medan konsumentrelaterade bolag tappade mest.

Pusslet som alla försöker lägga nu handlar om var (och när) räntan toppar men just nu verkar det ta längre tid än väntat. En amerikansk 10-åring ligger på 4,7% vilket är samma nivå som för ett år sedan men då var förväntningarna i marknaden ett år framåt att den skulle ligga på ca 3,5%. Den andra delen av pusslet handlar om att vi inte kan fortsätta ha fallande inflation, accelererande löneökningar och fortsatt stigande vinster. Något måste ge vika och som vi skrivit tidigare tror vi vinstförväntningarna inom vissa sektorer ser väl optimistiska ut. Under oktober blir det stort fokus på rapporterna för det tredje kvartalet och de eventuella utsikterna bolagen försöker spå.

ALCUR
ALCUR steg 0,5% under september och har gått upp 3,3% under 2023. Under de senaste 5 åren har fonden ökat med +50% med en standardavvikelse på 3,5%. Stockholmsbörsen (SBX återinvesterat) har stigit 45% med 5x högre risk i form av 20% standardavvikelse.

Under september månad var det fondens korta positioner som bidrog mest på en fallande börs. Kortboken tappade i snitt 4,3% och långboken var ned 2,3%. Bästa bidragare i långboken var Billerud, Handelsbanken, Skanska, Alleima och Stolt Nielsen. Mest negativa bidrag kom från ISS, Securitas, Essity och AAK.

Billerud blev plötsligt på modet och har fått fem uppgraderingar från analytiker de senaste två veckorna. Handelsbanken som är den bank vi satsat mest på har gått betydligt sämre än övriga banker senaste året eftersom den har högst exponering mot kommersiella fastighetsbolag vilket skrämt bort främst en del utländska investerare. Handelsbanken gick bättre än sektorn i september och steg på en fallande börs.

Securitas är fondens största position. Aktien är billig och bolagets intjäning relativt förutsägbar i osäkra tider. Aktien har varit ganska oförändrad under året, men studsat fram och tillbaka och i september var den ned. Vi tycker att bolaget går bättre än någonsin och tror att det finns en trigger för en ganska signifikant omvärdering i att kassaflödet förbättras och skulden kommer ned till lägre nivåer.

Kortboken gynnades av en negativ börsutveckling i september, men vi hade många aktier som gick betydligt sämre än index och fick även med oss en vinstvarning. Även om många aktier kommit ned mycket tycker vi att det finns en del aktier som fortfarande är dyra och där utgångspunkten varit helt fel. Vi ser också många bolag som på olika sätt påverkas av volatiliteten i priset på insatsvaror och försäljningspriser som rört sig kraftigt, där eventuella deflationstendenser kan skapa problem.

ALCUR Select
ALCUR Selects andelsvärde backade 0,9% under september och står på +0,2% sedan årets start. Småbolagsindex CSX tappade 3,8% under månaden och har fallit -3% under 2023. Alcur Select är +175,1% sedan start mot CSRX +50%. De senaste 3 åren är Select upp 19,4% mot CSRX -1,3%. Fonden har sedan start haft en nettoexponering kring 85% i snitt och haft en lägre risk mätt som standardavvikelse jämfört med CSRX.

Småbolag fortsätter att vara impopulära och vi närmar oss både en historiskt stor underavkastning relativt stora bolag och nedgång i absoluta tal. Vår bedömning är att det varit stora utflöden i småbolagsfonder senaste månaderna tillsammans vilket i kombination med en svag likviditet gjort segmentet till förlorare. Fundamentalt så hittar vi nu fler köpvärda bolag än normalt, till historiskt låga värderingar. Småbolagen har över tid visat en bättre vinsttillväxt än stora bolag och vi tror fortfarande att det på sikt är vinstutvecklingen som driver priset på aktier och att det är lättare att hitta intressant vinsttillväxt bland de mindre bolagen.

Ett glädjeämne är att vi under månaden sålt två innehav med relativt låg likviditet till 2-siffriga premier mot börskurs. Vi avvecklade dels vårt innehav i NWG till Kingspan och våra aktier i Mintra till huvudägarna i bolaget. Ett bevis på att det finns värden i våra mindre portföljinnehav och att ibland har större poster av bolag ett högre värde än mindre innehav.

ALCUR Select fortsätter ha fokus på balansräkningar och stabila kassaflöden. Fondens 5 största innehav Alleima, MSAB, Stolt Nielsen, Gofore och Proact har alla starka kassaflöden och starka balansräkningar, vilket blir viktigt under en turbulent höst.

Störst positivt bidrag kom från Alleima, Stolt Nielsen, Kinnevik. Störst negativt bidrag kom från Gofore, ISS och Addnode.

ALCUR Grow
I september sjönk Grow A 5,91% och Grow B med 5,98%.

Starkaste bidragsgivarna var Mintra, KMC Properties och NWG. Thunderful, Alm Brand och Ambea tyngde avkastningen mest. Carnegie Småbolagsindex (CSRX) var ned med 3,8% i september. Hittills under året är CSRX ned 3,6% och Alcur Grow A är ned 7,7%. Sedan start I januari-2021 är Alcur Grow A upp 2,8% och Alcur Grow B 0,6%, vilket kan jämföras med att CSRX som är ned 10,2%.

För mer information om ALCUR Grow hänvisar vi till fondens egna månadsbrev där vi skriver mer om innehaven och de förändringar vi gjort under månaden.

Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor. / Teamet på ALCUR FONDER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.