Marknad
Tredje kvartalet avslutades med ännu en svag börsmånad. Nordiska aktieindex sjönk -7,5% och svenska småbolagsindex tappade -11,7%. Globala index sjönk kraftig och den amerikanska börsens inledande 9 månader i år är nu den tredje svagaste på 100 år. Centralbankerna håller fast vid sina hökaktiga budskap att räntor måste höjas för att stävja den besvärande inflationen. Som följd av det steg den amerikanska 10 åriga statslåneräntan med 64 punkter (!) till knappt 4% under september. Även amerikanska bolåneräntor har fortsatt upp till 6,75% för ett 30 årigt lån, vilket är högsta nivån sedan 2006. Kreditspreadarna vidgades och vissa tecken på stress i det europeiska banksystemet syns.

De dramatiska rörelserna i Storbritannien fick stort fokus. Efter att Truss regeringen presenterat en lite taktlös ”mini-budget” med förslag om lånefinansierade skattesänkningar (kraftigaste sen 70-talet) och stora subventioner till hjälp mot energikostnaderna, tvingades BOE ut och stödköpa långa räntepapper för att stabilisera skenande räntor och en fallande valuta. Risken för kollisioner i penning och finanspolitik är uppenbar och lär vara aktuell även kommande år.

Ett par saker vi fokuserar mycket på nu är estimatrevideringar och potentiella bud. Senaste veckorna har flera vinstvarningar annonserats (ex Elux, Thule, Mips, Intrum, Ncc) och vi ser nu många analytiker ta ner sina 2023 estimat. För aktier är det i detta skede bra att få ner vinstförväntningarna till nivåer som matchar ett recessionsscenario. Där är vi inte ännu och vi väntar oss fler estimatsänkningar under Q4. I närtid fortsätter vi att hålla en försiktig och selektiv syn på marknaden. Däremot förbereder vi oss för vilka bolag vi vill öka i under kommande månader. Precis som vi ser flera aktier med betydande nedsida så hittar vi också aktier där vi ser köplägen för första gången på lång tid. Börsen är ner 35% och kronan har tappt ytterligare 25% mot dollar vilket gjort att många bolag är attraktivt värderade. Det vore inte orimligt med ett antal bud på noterade bolag kommande månader.

Bolag
Vi köpte aktier i Fortum efter att bolaget annonserat att man säljer alla sina aktier i Uniper till tyska staten och bolaget som en del av uppgörelsen får ett lån återbetalat, samt att bolaget slipper en tidigare kreditgaranti. Uniper har varit en stor köpare av rysk gas när den ströps blev bolaget tvingat att köpa gas i spotmarknaden för att fullgöra sina förpliktelser, vilket blev en stor förlustaffär. Som en energiproducent med främst vatten- och kärnkraft är Fortum normalt en vinnare på högre elpriser men aktien har tyngts av situationen i Uniper och nu anser vi att bolaget är lågt värderat.

Vi gjorde en framgångsrik affär i Cary när vi köpte relativt mycket aktier under budnivån. I takt med att flera av de större aktieägarna tackade ja i kombination med en svag börsutveckling sedan budet initierades.

Addnode var en av månadens förlorare utan några egentliga nyheter. Vi tror att bolaget kommer vara betydligt mer motståndskraftigt än mycket annat i en eventuell recession. Knappt 40% av EBITA är affärsområdet Process Management där man levererar digitala lösningar till offentlig sektor. Hela 67% av Addnodes totala omsättning är av återkommande karaktär. Bolagets näst största affärsområde Design (39% av EBITA) har också indirekt ett stort beroende av publika infrastrukturinvesteringar och där har man numera diversifierat sig till den amerikanska marknaden via förvärvet av Microdesk. Bolaget generar ett starkt kassaflöde och har en låg skuldsättning vilket vi gillar.

Securitas stod emot bra under september efter att bolaget kom med en uppdatering på hur det tredje kvartalet börjat. Securitas säger att man fortsätter att växa snabbt organiskt och med stigande marginaler, men viktigast var kanske att det stora förvärvet Stanley Security förbättrades markant efter en svag start på året, tack vare genomförda prishöjningar. Under september avslutades även handeln med teckningsrätter i Securitas och vi hoppas att aktien kan börja gå bättre efter att ha tyngts av den stora nyemissionen.

ALCUR
Fonden backade -0,56% under september och har stigit +5,1% helåret 2022. Den genomsnittliga årsavkastningen på 3 år är +11,3%, på 5 år +8,2% och sedan start 2007 +5,8%. Fondens nettoexponering låg mellan 10-15% den senaste månaden. Även om kortboken gick sämre (-8%) än långboken (-5%) så räckte inte det för att nå positiv avkastning givet nettot och den svaga börsutvecklingen.

I den svaga börsutvecklingen under månaden kom de största negativa bidragen från långa positioner i Bewi, Addnode, Chemometec, Essity och Lindab. Portföljens kortbok hade en bra månad och på helåret har den backat 40%. Hög skuldsättning, konsumentexponering, covidvinnare och höga värderingar är karaktärsdrag i många av kortbokens positioner. Med det sagt har vi stor respekt för att många aktier fallit kraftigt och även om närmaste 6 månaderna blir rejält utmanande för dessa bolag är vi ödmjuka för nivåerna de befinner sig på.

ALCUR Select
ALCUR Select var ner -8,9% under september. För helåret 2022 har fonden tappat -21,5% mot småbolagsindex -40%. Sedan start 2018 är Select +167% mot CSX +38%. I september var det några av fondens långa positioner som utvecklades svagt vilket bidrog till den negativa avkastningen: Bewi, Addnode, Lindab och Gofore backade. Humana, Stillfront och Securitas var tre glädjeämnen under månaden. Vi har ökat i de senare två under september.

ALCUR Grow
Grow A tappade -11,9% och Grow B -12,0% i september och Carnegies nordiska småbolagsindex (CSRX Nordic) backade -12,1%. Sedan årsskiftet ligger fonden på -30%. Svenska småbolag har tappat 39% nordiska har backa -32%, hjälpta av norska bolag. Några innehav bidrog positivt i porföljen, tex Bonesupport, Stillfront och I-tech. Mest negativt bidrag kom från Bewi, Arise, Ctm, Vertiseit och Paxman. Vi har gjort vissa mindre justeringar i diverse innehav där de 5 största positionerna nu är Bewi, Bonesupport, Catella, Ambea och Medcap. Mer information om ALCUR Grow finns i fondens månadsbrev.

Du är varmt välkommen att höra av dig till Niclas Röken om du har frågor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.

Teamet på ALCUR FONDER