Marknad
Det tredje kvartalet avslutades med den första negativa månaden för börsindex på nästan ett år. Världsindex MSCI World sjönk 3,6% och tekniktunga Nasdaq var ner 5,4%. Ännu svagare gick svenska small cap index CSX som tappade 8,3%.
Många av de orosmoln som fick marknaden att reagera har varit välkända sedan tidigare. Under september var det som om problemen både blev för många och alltför påtagliga. Kortfattat summerar vi de viktigaste:

1) Fed chefen Powell tydliggjorde taperingplanen (helt väntat) men erkände också att inflationen är högre än Fed tidigare trott och att man står redo att bekämpa denna. Detta triggade det inledande börsfallet då räntor steg kraftigt och teknikaktier föll. Powells analys att inflationstrycket enbart beror på flaskhalsar är vi tveksamma till, men vi får se.

2) Det amerikanska skuldtaket är på tapeten igen och denna gång känns förhandlingarna mer låsta än tidigare. Konsekvenserna – om det inte löser sig – är omfattande, men vi gissar det ordnar sig till slut.

3) Kinesisk kreditrisk synliggjordes genom fastighetsbolagen Evergrande och Fantasias betalningssvårigheter. Detta måste naturligtvis tas på allvar och bevakas noga, men vi tycker inte detta är en svart svan.

4) Energikrisen med skenande el- och gaspriser pga. utbudsproblem är ett allvarligt problem och effekterna på tillväxten (och samhället) kan bli signifikant. Här bevakas bl.a. Opecs agerande noga då de skulle kunna öka oljeutbudet.

5) Komponentbrist och höga fraktrater fortsätter försvåra arbetet för många bolag som inte kan möta efterfrågan. Dock finns tecken på båda områden att det lättar lite i Q4.

6) Som en effekt av ovan har vi fått sämre macrodata (PMI) senaste tiden och vi lär se (kortsiktiga?) nedrevideringar på bolagens vinstprognoser.

7) Stagflation förekommer nu väsentligt mer i diskussionerna än reflation. Frågan är hur länge det håller i sig.

Diskussioner om svarta svanar har dykt upp allt oftare på senare tid. Definitionen av en svart svan är ju en händelse som är helt oväntad, men som får kraftiga konsekvenser på finansmarknaderna, t.ex. terrorattackerna i NY. Vår strategi bygger inte på att spå utfall av dessa händelser, vi försöker i stället fokusera på att tolka mönster i marknaden som ger oss signaler om riskaptit i olika tillgångar. Därtill är bolagsanalys DNA:t i vår förvaltning. Om man måste nämna en situation som är oroande är det situationen i Kina/Taiwan. Den svanen är möjligen grå och inte svart men en militär upptrappning i området med efterföljande konsekvenser vore klart bekymmersam.

Som vi har skrivit tidigare så har vi sett många skäl till att osäkerheten och volatiliteten i marknaden skulle öka under hösten. Det finns en hel del varningssignaler i våra indikatorer,
men också en del som talar för ett positivt avslut på börsåret. Vår positionering är generellt försiktigare än normalt, samtidigt som vi noterar att många aktier är ner 15% från toppen och i vissa fall ser värdering nu aptitlig ut. En del svar lär komma närmaste veckorna, i synnerhet i samband med rapportperioden som inleds inom kort.

Bolag

Lindab sålde affärsområdet Building Systems under september och höjde samtidigt sina finansiella mål till att nu överstiga både 10% tillväxt och 10% marginal per år. I anslutning till detta skedde ett pärlband av insiderköp både från ledning och styrelse. Lindab har visat en stark vinsttillväxt de senaste 5 åren trots ett begränsat bidrag från nu sålda Building Systems. Vi ser fram emot en intensifierad förvärvsagenda som tillsammans med organisk tillväxt inom ventilation kommer upprätthålla en hög vinsttillväxt. Värderingen är fortsatt attraktiv kring 13x EBITA 2022e. ALCUR och ALCUR Select har betydande positioner i Lindab.

Vi deltog i börsnoteringen av Cary Group. Cary Group är mer känt som ”Ryds Bilglas” i Sverige. De flesta som ägt en bil har någon gång varit kunder hos bolaget och vet hur enkelt det är byta bilruta. Bolaget verkar i en marknad med tillväxt drivet av vissa strukturella förändringar såsom större glasrutor och kalibrering av mer teknik i rutorna. Historiskt har man varit relativt opåverkade av konjunkturen. Bolaget har nu börjat en tillväxtresa i Europa och man bör över tid ha möjlighet till stark tillväxt via förvärv. Bolaget har även starka relationer med försäkringsbolagen, som vanligtvis står för större delen av skadenotan.

Essity har varit en position för ALCUR och ALCUR Select under en längre tid, men aktien har stått stilla i två år och kostat oss mycket på relativ basis. Under förra året hamstrade folk visserligen toalettpapper, men pandemins nettoeffekt på bolaget var ändå negativ eftersom segmentet Professional Hygiene led av att arbetsplatser och restauranger stängde ned. När efterfrågan såg ut att förbättras detta år kom nästa smäll i form av signifikant högre inputpriser på pappersmassa, men även el och plast. Av allt att döma blir det tredje kvartalet riktigt svagt.

Vi har trots det ökat vår position ganska signifikant under september eftersom vi tror att bolaget nu passerar sina värsta kvartal och under nästa år kommer kunna kompensera de högre råvarupriserna fullt ut, precis som man alltid lyckats göra historiskt. Dessutom ser massapriserna ut att vända ned igen och vi kan inte undgå att få starka minnesbilder till en liknande situation 2019 när aktien gick 40%. I grund och botten är Essity ett stabilt bolag med väldigt fin historisk vinsttillväxt och vi tror att vi närmar oss en ny period med vinsttillväxt och uppvärdering av aktien.

Vi har deltagit i några av de SPAC:ar (special purpuse acquisition company) som noterats under våren. I slutet av juni investerade ALCUR i finska Virala Spac där Alexander Ehrnrooth är huvudman. Ledningen vilade inte på hanen och i början av september presenterade man förvärvet av Purmo Group som är värdsledare inom lösningar för komfortklimat inomhus. Aktien (VACSPAC) steg 25% på nyheten och nu värderas Purmo till ca 8x EBITDA (21e). Vi är kvar som ägare och tror de nya ägarna har en robust plan vilket gör bolaget fortsatt är mycket attraktivt.

ALCUR
Alcur hade en bra månad och steg 0,8% i september vilket innebär +4,0% 2021. Förutom en smäll mot våra långa positioner i fastigheter klarade vi den initiala volatiliteten kring Evergrande bra och överlag har vi haft en bra balans i portföljen med en kortbok som föll 6,4% och en långbok som gick bättre med -3%. Börsen har gått upp länge och mycket utan någon korrektion och vår långbok är mer defensivt positionerad än den brukar vara.

Största bidragen under september kom från hedgar i indexterminer, vår korta position i Kesko samt innehaven i norska Bewi, Nordea och VAC SPAC. På den negativa sidan fanns positionerna i Corem, Trelleborg, Afry och Link.

ALCUR Select

Select steg med 1,9% under september jämfört med Carnegies small cap index (CSX) som föll -8,3%. Fonden är upp 18,8% under 2021 och 39,5% senaste 12 månaderna. Faktum är att september blev en av ALCUR Selects bästa månader i termer av kvalitet då bidraget från alpha (aktieval) var stort. Våra långa positioner var som helhet oförändrade trots den svaga börsen. En ambition i Select är att, över tid, prestera bättre än index i nedgångar. Stapeldiagrammet visar utvecklingen för fonden under de svagaste börsmånaderna sedan fonden lanserades 2018.

Grafen visar ALCUR Selects månadsavkastning mot Carnegie Small Cap Index under månader med negativ börsutveckling.

Fokuset på starka bolag med stabila kassaflöden, återkommande intäkter och ofta bra balansräkningar i långboken och cykliska bolag med volatil intjäning och svaga balansräkningar i kortboken verkar då ta ut sin rätt när marknaden är mer turbulent.

Bäst bidrag under september kom från Bewi, Catena Media, Stolt Nielsen, Lundin Energy och Nolato. Även kortboken inklusive indexhedgar bidrog positivt. På negativa sidan fanns AddNode, Pricer, Lindab.

ALCUR Grow
Grow A var upp 2,39% och Grow B var upp 2,33% i september. Bästa bidragen kom från Bewi, Modulight, Catena Media, Seafire och Ctek medan Bonesupport, Idun, Medcap, Photocure och GoFore hade störst negativ påverkan på avkastningen.

Du är varmt välkommen att höra av dig till VD Niclas Röken om du har frågor.

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas