Marknad
September blev en blandad månad som inleddes med kraftiga vinsthemtagningar i teknologisektorn. Nordiska börser stängde ändå upp 2% på månaden medan MSCI World föll knappt 3%. I Norden var Sverige den starkaste börsen medan Norge gick svagast. På helåret är nu nordiska börsindex upp ca 8%.

Amerikanska centralbanken lämnade räntan oförändrad på 0 till 0,25% och sa att man inte tror på någon räntehöjning innan år 2023. Fed chefen Powell lyfte fram behovet av mer finanspolitisk stimulans för att stötta de ca 11 miljoner amerikaner som blivit arbetslösa till följd av Coronapandemin. Fed vill få upp inflation över 2% under en längre tid, men lyckas inte med detta då kärninflationen landade på 1,7% i senaste mätningen.

Även ECB lämnade styrräntan oförändrad på -0,50 till 0%. Det aktuella återköpsprogrammet av obligationer ligger kvar på ca 1 400 miljarder Euro. ECB tillförde ca 170 miljarder Euro i lån till europeiska banker.

Bolag
Trelleborg har historiskt uppvisat en stabil vinsttillväxt. De senaste åren har dock värderingen av bolaget minskat kraftigt relativt andra verkstadsbolag på börsen. Enligt vår uppfattning står den främsta orsaken till den lägre värderingen att finna i att vinstestimaten för bolaget gradvis har sänkts. Att vinstprognoserna fallit beror till stor del på en svagare utveckling inom affärsområdet Wheels System, som är leverantör av däck till framförallt lantbrukare. Denna kundkategori har haft en annan affärscykel än den vi sett i den breda industrikonjunkturen. Vi tror alltså inte Trelleborgs fallande vinstprognoser är ett tecken på att bolagets kvalitet inom segmentet försämrats. Ledning har också flertalet gånger påpekat att bolaget håller sina marknadsandelar. Flertalet framåtblickande indikatorer visar nu på mer positiva utsikter för segment framöver, vilket då skulle kunna tyda på att vinsterna kan förbättras kommande åren.

Under 2020 har naturligtvis också bolagets allmänna industriexponering haft en svag utveckling till följd av Coronapandemin. I Trelleborgs fall innebär detta att både vinster och multiplar pressats. Vår nuvarande bedömning är att detta sammantaget kan ge möjlighet till en god avkastning till rimlig risknivå.

Under september månad la bredbandsleverantören Bredband2 bud på konkurrenten A3, vilket i ett slag kommer dubbla bolagets storlek, förutsatt budet blir framgångsrikt.

Bredband 2 blir i så fall Sveriges tredje största aktör inom fiber på privatmarknaden med över 450 000 kunder (andra kvartalet 2020), motsvarande ca 15% av marknaden. A3 har varit något av en prisledare i marknaden, vilket gör att en konsolidering bör ha positiv effekt på bruttomarginalen framåt. Vår uppfattning är vidare att även potentialen att skära kostnader i det sammanslagna bolaget bör vara betydande. Omkostnaderna i relation till omsättningen har förutsättningar att närma sig Bahnhofs nivåer. Det skulle innebära att en framgångsrik integration av A3 i det närmaste skulle kunna innebära en dubblingspotential de närmaste 2-3 åren, förutsatt att bolaget handlar på liknande multiplar som idag.

Volati är en industrigrupp som förvärvar stabila bolag till rimliga värderingar inom industri och handel. Bolaget grundades av Karl Perlhagen och Patrik Wahlén 2003 och har en stark historik där man vuxit vinsten med nära 25% årligen de senaste 5 åren. I dagsläget har bolaget en stark underliggande efterfrågetrend, där man under första halvåret 2020 växte rörelseresultatet organiskt med drygt 40%. Bolaget bedöms samtidigt ha en stor förvärvspotential relativt sin egen storlek. Volati värderas nu till ca 13 gånger vinsterna kommande 12 månaderna.

Vi ser potential till stark vinsttillväxt drivet bland annat av förvärvsutrymmet och tror också det finns en potential för högre vinstmultiplar, givet hur andra bolag med en stark historik av förvärvad vinsttillväxt värderas.

ALCUR
ALCUR steg 0,98% under september och är upp 14,1% 2020. Ett viktigt innehav, Stillfront, utvecklades bra efter ett nytt förvärv och uppgraderade finansiella mål. Övriga aktier som bidrog mest var Volati, Bonesupport, Telia, Holmen, Catena Media, SBB och Lindab. På negativa sidan fanns ett par investmentbolag, ISS, Pricer, I-tech, HM och ICA. Fondens långbok steg 4,2% medan fondens kortbok steg 2,8%. Vid slutet av månaden var nettot 14% vilket är strax över snitt för året.

ALCUR Select
ALCUR Select steg 2,48% i september vilket ger 45,2% på helåret och 130% sedan star maj 2018. Stillfront och Holmen var stora bidragsgivare liksom Lindab som steg efter positiva nyheter från bolaget. Vid utgången av månaden var nettot ca 92% och bruttot ca 167%.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill träffas!

Johan Klevby, Wilhelm Gruvberg, Mikael Holm Lorsell, Niclas Röken