Stockholmsbörsen slutade 2% upp i september, vilket var i linje med globala börser. Samtliga index tappade i slutet av månaden, tyngda av avmattning i ekonomiska indikatorer som pekar på svagare tillväxt framöver.

Ekonomi
USA: ISM backade under 49,1 (51,2). Orderingång för varaktiga varor bromsade in. FED sänkte räntan med 25punkter till 1,75% och gjorde en likviditetsinjektion i banksystemet. Med tanke på USA:s finanspolitiska stimulanser, är inbromsningen oväntad. Kina och USA ska återuppta handelsförhandlingarna under oktober. USA:s 10årsränta steg till 1,75% (1,5%).

Europa/Sverige: PMI fortsätter falla i Europa och har dalat från 61 våren 2017 till dagens 45 vilket betyder att aktiviteten krymper. Industriproduktionen föll 1,8%. Starka penningpolitiska stimulanser har kontinuerligt utlovats av ECB som sänkte insättningsräntan till -0,5%. Även globala indikatorer pekar på svagare handel och ekonomi. ECB återupptar obligationsköpen på obestämd framtid och trycket ökar nu på politikerna att leverera finanspolitiska stimulanser. Svenska kronan har på 5 år tappat 50% av sitt värde mot dollarn och 40% mot Euron. Kronan försvagades ytterligare mot dollarn under september. Sverige har bland världens lägsta räntor men trots det syns tecken på ekonomisk inbromsning. Även om det penningpolitiska manöverutrymmet krympt ser statens finanser ut att kunna stimulera. Flera svenska kommuner har en utmanande ekonomisk situation.

Kinas inköpschefsindex gjorde en liten studs till 49,8 och order och import såg bättre ut. Demonstrationerna i Hong Kong fortsatte, vilket bidrar till oro i regionen.

Bolag
Skanska har givit ett bra bidrag i portföljerna både under året och i september. Aktien har avkastat ca 45% i år inklusive kupong. Det verkar som att aktiemarknaden successivt börjar få upp ögonen för Skanskas framgångsrika kommersiella fastighetsutveckling, samtidigt som oron för byggrörelsen minskat något. I september såldes t.ex. 3 kontorsbyggnader i Polen till Credit Suisse Asset Management för 2,3 mdr. Nyligen blev en av Skanskas största fastigheter i Seattle, ”2+U” fullt uthyrd. Vi gissar att enbart den fastigheten har ett värde kring 5 till 6 mdr kronor. Fastigheten 2+U i Seattle bör säljas närmaste 6 till 12 månaderna med en god förtjänst för bolaget. Vi tycker även fortsatt en stor del av börsvärdet motiveras av tillgångarna inom fastigheter, infrastruktur och bostäder. Nu återstår att se om Skanskas byggrörelse fortsätter att redovisa
marginalförbättringar. Det krävs för fortsatt uppsida i aktien.

Vi har under året byggt upp en position i Recipharm. Aktien har varit svag tidigare under året, men var en god bidragsgivare i september. Vi tror att Recipharm står inför en skördeperiod där bolaget kommer dra nytta av gjorda investeringar som hittills tyngt kassaflödet och resultat. VD Thomas Eldered upprepade i samband med rapporten att han är trygg i att bolaget kommer nå sina finansiella mål 2020 om 8 miljarder i omsättningen med 16% EBITDA marginal, vilket skulle innebära en resultatnivå som är 65% högre än vad bolaget presterat rullande 12 månader i Q2 2019. Mot den bakgrunden ser vi det inte som orimligt att nya mål kommer presenteras i samband med en kapitalmarknadsdag under november 2019. Med en värdering om ca 7 till 8% FCF-yield (fritt kassaflöde som andel av börsvärdet) tycker vi bolaget är attraktivt givet den ickecykliska exponeringen, samt fortsatt goda tillväxtmöjligheter.

SmartEye är ett av fondernas lite udda innehav. Udda därför att det är en typ av förhoppningsbolag som vi endast undantagsvis tar positioner i. Vi tror på bolaget som utifrån en marknadsledande position tillverkar nydanande och livsavgörande säkerhetsutrustning till bilindustrin. SmartEye, annonserade i slutet av månaden en viktig utökad order från vad vi tror är Nissan/Renault (ej namngiven d.v.s. vår gissning) på system till 8 nya bilmodeller, vilket innebär att marknadsledaren nu har vunnit 53 design wins. Bolaget står inför en mycket spännande period då många stora upphandlingar för DMS (driver monitoring system) nu går in i sina slutfaser. Fordonsjättar som Volkswagen, GM, Toyota m.fl. lär sannolika annonsera leverantörer av eyetrackingsystem inom kort.

ALCUR
ALCUR steg 0,42% under september och har stigit 4,55% under 2019. Bidragen var fördelade både på långa och korta positioner där störst bidrag kom från Skanska, Recipharm och Smarteye. Positioner i MTG och Essity påverkade avkastningen negativt.

ALCUR Select
SELECT steg 2,64 % under september och har därmed stigit med 36,9% 2019. Fondens bästa innehav i september var Lindab, Addnode, Skanska och Fjordkraft. Catella, Infront och MTG påverkade negativt.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill träffas – diskutera fondernas exponering och risker