Stockholmsbörsen steg 4%, globala börser ökade 2% och Europa var nära nollan. Ekonomiska indikatorer pekar fortsatt svagare tillväxt, med tecken på stabilisering.

Ekonomi
USA: ISM backade till 47,8 (49,1). Orderingång för varaktiga varor föll 0,8% och industriproduktionen bromsade in. Som väntat sänkte FED räntan igen med 25 punkter för att försvara ekonomin, men man meddelade samtidigt att det inte blir fler sänkningar då FED bedömer att globala ekonomiska risker minskat. Med tanke på USA:s finanspolitiska stimulanser (budgetunderskott kring 4,5%), är inbromsningen oväntad. En viss förbättring i handelskonflikten mellan Kina och USA syntes då samtalen påbörjades och USA införde inte nya tullar på kinesiska importvaror – vilket tidigare annonserats. 75% av de amerikanska bolagen har rapporterat och vinsterna ser oförändrade ut mot föregående år.

Europa/Sverige: PMI ser ut att stabiliseras i Europa och steg något från låga 45. Trots att tyska IFO steg faller fortfarande produktionen i Tyskland samtidigt som spansk ekonomi växer och ser produktionsökningar. Starka penningpolitiska stimulanser är igång även om ECB inte rörde räntan denna månad. Nya obligationsköp börjar i november. ECB uttalar fortfarande att man vidmakthåller den nuvarande penningpolitiken – till inflationen nått målet – något ECB hoppats på sedan 2009. Avgående ECB-ordförande Draghi ser ekonomiska risker och vill att en mycket stimulerande penningpolitik bibehålls. Brexit sköts upp till 31 januari och det stundar nyval 12 december.

Kronan stärktes något mot dollarn, råvaror och räntor steg.

Bolag – rapporter för tredje kvartalet

Holmen var den starkaste bidragsgivaren under månaden. I rapporten för tredje kvartalet presenterade bolaget sin preliminära beräkning av marknadsvärdet av bolagets skogsinnehav som visade på att marknadsvärdet uppgår till mellan 39 och 43 miljarder kronor jämfört med det tidigare redovisade värdet på 19 mdr. Mot bakgrund av att börsvärdet i början av oktober uppgick till 39mdr samt en nettoskuld på 4mdr är den förändrade värderingen mycket betydande. Till detta har bolaget andra affärsområden som per tredje kvartalet generade ett rörelseresultat i årstakt på 1,2mdr kronor. Den redovisade uppvärderingen av skogen var i linje med vår tes – att värdet av skogsägandet varit missförstått på börsen – och efterfrågan på råvaran ökar.

Fonderna har också position i skogsbolaget SCA som också gynnades av en översyn av sina skogsvärden. Även en stark underliggande utveckling i SCAs industriella verksamheter under tredje kvartalet gav stöd till aktien.

Pricer gav ett bra bidrag till bägge fonderna under månaden och bolaget har under året visat en bra vinsttillväxt trots avsaknad av stora affärer. Pricers digitala prisetiketter ser ut att vinna nya marknader bl.a. då bolagets produkter erbjuder butiker möjlighet till, besparingar, flexibla priser och enhetlig prissättning på nätet och i butik. Vi bedömer även fortsatt att Pricer är en vinnare på den digitalisering som sker i detaljhandeln. Vi tycker bolaget är unikt i sitt erbjudande och Pricer har under lång tid investerat ordentligt i sin produktplattform. Vi tror att 2020 kan bli året då man tar Nordamerika till en annan nivå då man för närvarande har ett antal spännande piloter som är i slutfas. Pricer har fortsatt en stark balansräkning och en attraktiv värdering trots uppgången i år.

Formpipe rapporterade något svagare organisk tillväxt än under tredje kvartalet som är traditionellt är ett lågintensivt kvartal för bolaget. Mjukvaruintäkterna stiger och de repetitiva intäkterna uppgår nu till 66% av omsättningen (tidigare 59%). Bolaget ser fortsatt hög efterfrågan från privat sektor och förväntar sig att efterfrågan från offentlig sektor ökar inom bl.a. ärendehantering och e-arkiv.

ALCUR
ALCUR steg 0,22% under oktober och har stigit 4,78% under 2019. Bidragen var fördelade både på långa och korta positioner där störst bidrag kom från Holmen, Electrolux och Pricer. Positioner i Akelius D, Smarteye och Formpipe påverkade avkastningen mest negativt.

ALCUR Select
SELECT steg 0,25% under oktober och har därmed stigit med 37,21% 2019. Fondens bästa innehav i oktober var Holmen, Pricer, Bredband 2, Lindab. Fjordkraft, Precio Fishbone och Formpipe påverkade negativt.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill träffas – diskutera fondernas exponering och risker.