Marknad
Efter en kortvarig period med höjd volatilitet under september återhämtade sig världens börser starkt under oktober och ”TINA-känslan” (ThereIsNoAlternative) fortsätter göra sig påmind. MSCI World index steg 5%, vilket var aningen mer än nordiska breda index. Särskilt de amerikanska börserna har uppvisat enorm styrka lett av FANG-aktierna (teknologibolagen) och under november har nya all-time-high noterats. Svenska aktieindex handlar ca 3,5% under sina högsta nivåer, som sattes i augusti.

FEDs besked att minska stimulanserna ledde till kraftigt sjunkande räntor, vilket tillsammans med starkare makrodata blev bränsle för en stark börs under månaden. En stor andel av bolagen har avlagt rapport för tredje kvartalet och vi konstaterar att vinstrevideringarna är upp marginellt.

Bolag
Vi har under lång tid haft en liten position i Haldex och fick äntligen betalt efter att bolaget rapporterade sitt tredje kvartal. Aktien är ganska bortglömd sedan budstriden för några år sedan. Uppköpet rann ut i sanden efter att aktien var uppe i 140 kronor som mest. En anledning till att Haldex glömts bort är kanske att investerare idag lägger mycket av sin tid på nya digitala bolag? Haldex är kanske inte så spännande, men bolaget har sänkt kostnader och vi tror att man kommer fortsätta ta marknadsandelar på framför allt trailer-sidan, eftersom kunderna inte vill vara för beroende av de två stora konkurrenterna. Dessutom ligger Haldex enligt vår bedömning långt fram inom elektromekaniska bromsar – ett område som kan bli stort i framtiden när lastbilar troligen elektrifieras. Vi tycker aktien ser billig ut när den på våra estimat handlar på 7-8x EBIT för nästa år. Vi ser ett scenario där man genom en normalisering av marknaden och ökad marknadsandel omsätter åtminstone 5.5 miljarder om ett par år. Haldex borde klara av att göra en marginal på 10%, med en lite rimligare värdering skulle aktien då handla i 100 kronor.

Vi kan ibland se möjligheter i att köpa aktier i bolag med tillfälliga problem, som vi tror är övergående. Elekta är ett sådant bolag där aktien kommit ned mycket på en – för tillfället – svag bruttomarginal, som främst uppstått p.g.a. högre fraktpriser. Vår bedömning är att marginalen successivt kommer att normaliseras och vi tycker att aktien är billig kring 17-18x EV/EBITA på nästa år. Det är betydligt lägre än de 26x som konkurrenten Varian köptes ut på. I grund och botten är Elekta verksamt inom en marknad som tyvärr växer betydligt snabbare än BNP och där världsmarknaden nästan är ett duopol. Precis som vid budet på Varian finns det en industrilogik i att en större spelare inom exempelvis imaging kan vilja bredda sig mot fler segment i takt med att trenden mot större upphandlingar och mer bundling fortsätter. Elekta är också lågt värderad jämfört med många andra medicinteknikbolag med betydligt enklare produkter och tuffare konkurrens. Vi är dock medvetna om att bolaget under en längre tid inte levererat som man kan förvänta sig och det är nu upp till bevis.

Vi har ägt Trelleborg under en längre tid då vi ansett att bolaget i grunden har en stark position inom främst Sealing Solutions. Samtidigt har verksamheten inom Wheels System varit nära en vändning i både intäkter och marginal drivet av lantbruksmarknaden. Under 2022 bör bolaget gynnas av en återhämtning inom flygindustrin, som varit extremt påverkad av Coronapandemin. Enligt vår mening har detta inte prissatts i aktien som på våra prognoser handlas till en betydande rabatt på ca 30% mot övriga verkstadsbolag. Ser man på Trelleborgs vinsttillväxt (justerad EBIT) från 2019 fram till 2022 – för att eliminera de största effekterna av coronapandemin – väntas enligt konsensus (Factset) en årlig tillväxt på 8%. Det är i linje med verkstadssektorn under samma tidsperiod. Balansräkningen är i dagsläget stark och vi skulle inte bli förvånande om bolaget under 2022 inleder återköp. Vi anser att man bör ifrågasätta varför Trelleborg värderas lägre än sektorn.

ALCUR
Avkastningen i oktober blev +0,31% och för helåret 2021 är därmed fonden +4,3%. De senaste 3 åren har fonden gått upp 33,9% med en standardavvikelse på 3,5%. Under den senaste månaden kom de största bidragen från Corem, Lindab, Essity samt blankningar i ett detaljhandelsföretag. OMX terminer, Ambea och Link hade störst negativ påverkan på avkastningen. Vid utgången av oktober var fondens 5 största innehav Essity, Afry, Ambea, Trelleborg och Electrolux där det sistnämnde är en ny position på listan.

ALCUR Select
Select steg med 0,53% under oktober och är upp 19,4% under 2021. Sedan start i maj 2018 har fonden gått upp 223,1%. Risknivån i form av standardavvikelsen har legat på knappt 12% sedan start vilket kan jämföras med Carnegie Small Cap Index på 18,5%. Efter en väldigt stark september var avkastningen mer blandad i portföljen under oktober där några långa positioner utvecklades svagt. Glädjeämnen fanns främst i Lindab, Nwg och Proact medan ett par norska innehav – Pexip och Mintra – utvecklades svagt. Pexip positionen såldes helt i oktober och Mintra innehavet är ett av fondens mindre. Även Humana och Pricer bidrog negativt.

ALCUR Grow
Grow A steg med 3,9% under oktober vilket innebär +38,3% för helåret 2021. Motsvarande siffror för Grow B är 3,8% respektive 37,5%. De bästa positionerna under månaden var Modulight (andra månaden i rad), Volati och Vertiseit (ny position) medan Mintra, Ambea och Mercell gick svagt. Fonden har köpt NP3 som ny position under oktober. De tre största innehav vid ingången av november var Bewi, Ambea och Modulight.

Du är varmt välkommen att höra av dig till VD Niclas Röken om du har frågor.

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas