Globala börser föll 8% under oktober och Stockholmsbörsen tappade 7,5%. Börser och råvaror föll av två huvudandleningar: 1) oro för att global konjunktur inte bara bromsar utan är på väg in i recession samt 2) FEDs agerande leder till kraftigt högre räntor vilket kan trigga en recession.

Makrobilden
Finanspolitiska stimulanser på ca 5% av BNP driver på amerikansk ekonomi i år och nästa år. Att ekonomin går med underskott är inget nytt, men så kraftiga stimulanser samtidigt som arbetslösheten är den lägsta på 50 år är speciellt. ISM, industriproduktion, orderingång för varaktiga varor och detaljhandel pekar på stark amerikansk ekonomi. FED lär fortsätta höja räntan trots att Trump anser att de blivit galna. Högre räntor behövs, inte minst för att hjälpa de hårt underfinansierade pensionsbolagen i USA. Handelskonflikten med Kina utökades med nya tullar från båda sidor.

Europeisk arbetslöshet är parkerad över 8% (3,7% i USA) och ekonomin utvecklas relativt svagt samtidigt som inflationen är låg givet de pågående QE programmen. ECB planerar att höja räntan först till sommaren 2019 men obligationsköpen ska avslutas vid årsskiftet. Den politiska osäkerheten ökar i Europa. Merkel avgick som ledare för CDU. Det Italienska budgetförslaget med 2,5% underskott avvisades av EU men regeringen meddelade att budgeten inte kommer ändas. Förhandlingarna om Storbritanniens EU-utträde ska dock vara klara så när som på det som berör den Irländska gränsen..

Värdering och bolag
Samtidigt som börsen fallit under oktober har en stor del av Q3 rapporterna publicerats. Utfallen har varit blandade men med viss negativ underton. Vinstestimat för 2019e har totalt sett reviderats ner 1% med större sänkningar inom bygg och råvaror. Även om estimaten för nästa år ser fortsatt optimitstiska ut så implicerar nuvarande värderingar betydligt större nedrevideringar. P/E talet har sjunkit från 16x till under 13x på ett år.

Börsen har prisat in lägre vinstprognoser.

Skanska har varit en besvikelse och Q3 var inget undantag. Vi har uppfattat bolaget som lågt värderat med stabil substans. Under månaden visade det sig att tidigare rapporterade vinster varit överskattade och bolaget gjorde ytterligare nedskrivningar hänförliga till den amerikanska marknaden. Lite mer i skymundan sålde Skanska 2 fastigheter för 4,5mdr i slutet på oktober med väldigt god avkastning.

Electrolux drabbas av handelskriget vars tariffer höjer priset på komponenter. Electrolux har svårt att på kort sikt föra dessa prishöjningar vidare. Samtidigt stiger råvarupriserna och valutorna går fel. Trots utmaningarna redovisar man en relativt god intjäning, värderingen är attraktiv och bolaget är närmast skuldfritt. Catella sålde under månaden sin kapitalförvaltning i Luxembourg och nästa steg är förhoppningsvis att sälja resterande delar av banken, vilket skulle frigöra ca 400 miljoner SEK för Catella.

Formpipe rapporterade ökande mjukvaruintäkter och stigande marginaler. Bolaget genererar starkt kassaflöde och är närmast skuldfritt, vilket ger utrymme för fina utdelningar. Formpipe möter för tillfället så stor efterfrågan att bolaget med befintlig konsultkapacitet har svårt att leverera. En lugnare konjunktur skulle gynna bolaget i detta avseende. Vi anser risken vara relativt låg i Formpipe och förväntar oss stigande återkommande intäkter i kombination med högre marginaler, även om jämförelsekvartalen blir lite tuffare närmsta tiden. Addnode rapporterade stark organisk tillväxt och en EBITA som gick från 25 till 65msek i tredje kvartalet. På ca 11 gånger EBITA och 5,5% fritt kassaflöde innevarande år är Addnode billigare än andra framgångsrika förvärvsmaskiner på börsen. 62% av Addnodes intäkter är återkommande och balansräkningen ger ett betydande utrymme till förvärv.
Budstriden i Skånska Energi – det sista elnätsbolaget på börsen verkade avgjord under oktober, men en av budgivarna verkar inte ge sig. Franska Ramsay höjde budet på Capio från 48,5 till 58 kronor. Därmed blir sjukhuskoncernen fransk.
Vi har börjat bygga position i förpackningsbolaget Billerud. Billeruds träråvarubaserade förpackningar är en viktig del i världens långsiktiga strävan för att minska plastanvändningen. Att bolagets skuld kan förvandlas till nettokassa efter en eventuell försäljning av skogstillgångarna, är dessutom förbisett av marknaden. I närtid kommer Billerud fortsätta att kämpa mot ökade råvarukostnader. De höga råvarukostnaderna är också skälet till att förutsättningarna att sälja Skog sällan varit bättre än idag.

ALCUR
ALCUR föll -0,6% efter avgifter under oktober, jämfört med avkastningen för SSVX90 på -0,1%. Utvecklingen under oktober påverkades positivt främst av NetEnt, Nordea, Telia, Kambi, Catena Media och OMX terminer. Största negativa bidrag kom från SSAB, Skanska, Veoneer, ABB, Volvo och Essisty. ALCUR har stigit 3,8% under 2018.

ALCUR SELECT
SELECT föll 1,9% efter avgifter under oktober och har stigit med 8,1% sedan start 11 maj i år. CSX var upp 0,3% under samma period. Positiva bidrag kom främst från NetEnt, Catella, Kambi, Serneke, Capio och Lindab. Skanska, Boule, Price, Nordic Waterproofing, Fjordkraft och Billerud bidrog negativt.

Med vänlig hälsning,

Johan Klevby, Wilhelm Gruvberg, Niclas Röken