Marknad

Oktober blev en svag månad på börsen drivet av nya nedstängningar runtom i Europa i spåren av ökad smittspridning. Osäkerheten kring amerikanska presidentvalet och förnyad oro kring Covid 19 har bidragit till den svaga marknaden. Svenska OMX sjönk 5,7% och småbolagsindex CSX tappade 7,4% under oktober.

De flesta större bolagen har släppt sina rapporter för tredje kvartalet och överlag har resultaten varit bättre än lågt ställda förväntningar. Däremot har relativt få bolag fått betalt med stigande aktiekurs.

Bolag

Pricer levererade en omvänd vinstvarning i oktober. Omsättningen växte 143% och orderingången nära fördubblades jämfört med föregående år. Bolaget har inte nyttjat några statliga stöd och fortsätter bygga sin fina utdelningshistorik även detta speciella år. Framåt är bolaget fullt fokuserade på att fånga den starka tillväxt som finns i marknaden för digital prissättning och effektiviserad detaljhandel.

Förändringen i detaljhandeln driver tillväxten på Pricers erbjudande och aktivitetsnivån är väldigt hög för närvarande. Penetrationsgraden för ESL-system är fortsatt på en låg nivå globalt, vilket gör att vi ser framför oss många år med stark tillväxt för bolaget. Pricer är branschens mest lönsamma aktör med en unik hårdvarulösning och har nu dessutom utvecklat sin molnlösning Plaza, som skall börja ge återkommande intäkter.

Lindab i regi Ola Ringdahl fortsätter sin vana trogen att slå marknadens förväntningar och tredje kvartalet var inget undantag. Resultatet var stabilt jämfört med förra året trots negativ organisk tillväxt, vilket vi sällan sett Lindab leverera historiskt. Kostnadskontroll och fortsatt förbättring av bruttomarginalen är huvudförklaringen. Sista månaden i kvartalet hade tillväxten slagit om till positivt vilket ger en viss förhoppning framåt. Lindab har i dessa osäkra tider den starkaste balansräkningen på över 15 år och ledningens kapitalallokering bör ge bra förutsättningar för vinsttillväxt framåt. Trots bolagets bevisade förbättring handlar Lindab kring historiskt snitt på multipel 12 månader framåt.

SEB och övriga svenska banker har verkligen inte rosat marknaden på senare år. Trots att SEB vuxit vinsten med i snitt 8% per år sedan 2011 har aktiekursen i princip inte rört sig på sex år och värderingen har kommit ned kraftigt. Efter årets inställda utdelning har SEB i teorin en möjlighet att skifta ut nästan en femtedel av bolagsvärdet till aktieägarna. Även om SEB troligen kommer vara konservativa framöver tror vi att de kommer ta igen mycket av den utdelning som skulle betalats ut.

Vi tror att SEB värderas till 7 gånger vinsten efter att vårens utdelning har gått och att direktavkastningen framåt kommer att vara åtminstone 9% per år på den nya lägre kursen. Vi tror att det är alldeles för billigt och har börjat köpa lite aktier. Låg värdering är sällan tillräcklig anledning för att köpa aktier. Vi tror att SEB kan fortsätta växa vinsten i god takt, bl.a. drivet av stark kostnadskontroll. Samtidigt ligger SEB – enligt vår bedömning – före de andra svenska storbankerna vad gäller nödvändiga IT-investeringar för framtida produkt och tjänsteerbjudanden. Om räntorna börjar ticka uppåt kommer det att stärka bankens intjäning signifikant.

Vi har köpt aktier i norska fastighetsbolaget Entra. Bolaget äger kontor med framför allt publika hyresgäster som står för 58% av hyrorna. Vi tror Entra handlar med en rabatt mot NAV på 15 till 20% trots ett avkastningskrav på 4.8%, vilket vi anser vara högt givet stabilitet hos bolagest hyresgäster. Det finns också exempel på affärer som gjorts på lägre nivåer än detta i Norge. Med låg belåningsgrad om 40%, på vad vi anser vara försiktig värderade fastigheter, ser vi en rimlig potential till relativt låg risk.

ALCUR
ALCUR sjönk 1,28% under oktober och är upp 12,6% 2020 respektive 16,2% på rullande tolv månader. Givet att vi justerade ner risken i början av månaden var månadens utveckling till viss del en besvikelse. Några av fondens långa positioner som presterat väldigt väl under året tappade nu en del. Lindab, Stillfront, Ambea, SBB, Essity samt Photocure bidrog mest negativt. På positiva sidan fanns en rad korta positioner men även namn som SmartEye, Pricer, Addnode och Autoliv. Fondens netto ligger på ca 5% i början av november mot snittet under året på 12%.

ALCUR Select
ALCUR Select sjönk 2,55% i oktober vilket ger 56,1% senaste 12 månaderna och 41,5% på helåret. Bäst bidrag under gångna månaden kom från Admicom, Flugger Group, Pricer, Plejd samt diverse korta positioner och OMX terminer.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill träffas!

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas

Vi ber er notera de ändrade fondbestämmelser