Stockholmsbörsen steg 2%, globala börser steg 3% och Europa var upp 2%. Ekonomiska indikatorer pekar fortsatt på svag tillväxt, men med tecken på stablilisering.

Ekonomi
USA: ISM steg till 48,1 (47,8). Orderingången för varaktiga varor och industriproduktionen föll något. Handelskonflikten med Kina är inte löst och Trump meddelade under månaden att USA stödjer demonstranterna i Hongkong.

Europa: Inflationen steg marginellt till 1,5%. PMI steg, men indikerar att ekonomin krymper i Europa. ECBs nya chef Christine Lagarde talade mycket om vikten av ökade finanspolitiska stimulanser i Europa för att hjälpa ekonomin. Brexit har kommit i skymundan av det brittiska parlamentsvalet. Svensk PMI backade till 45,4.

Bolag
Vi har under året byggt position i Stillfront och aktien var den starkaste bidragsgivaren i båda fonderna under månaden. Bolaget är exponerat mot marknaden för strategispel med en stark position inom mobil, vilket väntas växa starkt under kommande år och bolaget växer tvåsiffrigt organiskt. I tillägg gör bolaget kontinuerliga förvärv och drar likt många framgångsrika börsbolag nytta av ett multipelarbitrage i en sektor som fortsatt är fragmenterad. Intressant är att de förvärvade bolagen accelererat sin utveckling under Stillfronts ägande. Vi anser att Stillfront har unik kunskap kring förvärv av nya kunder på ett kostnadseffektivt sätt och operationell integration, vilket ger tydliga synergier.

Vi har svårt bedöma potential i enskilda strategispel, men Stillfront ger en bred exponering med 36 spel i bolaget – där det största spelet under tredje kvartalet stod för 14% av bolagets totala intäkter – med låg risk i enskilda titlar. Vid slutet av månaden anordnade bolaget en kapitalmarknadsdag där man presenterade nya finansiella mål. Ambitionen är att omsättningen ska växa till 4 miljarder kronor år 2022 med 35% EBIT marginal, vilket skulle innebära mer än fördubbling från 1,8 miljarder kronor rullande senaste 12 månaderna vid tredje kvartalet 2019, med 34% EBIT marginal. Utöver detta är ambitionen att till år 2024 växa ytterligare och omsätta 6 miljarder kronor.

Vi anser att värderingen är attraktiv. Baserat på bolagets pro forma resultat – som inkluderar de förvärvade bolagens resultat senaste 12 månaderna – värderas bolaget till EV/EBITA kring 13x vid aktiekurs 352 kr. Enligt analyshuset Carnegie är snittet av svenska småbolag 17x 2019E. Stillfront har både en historisk och en förväntad framtida vinstilltillväxt som vida överstiger snittbolaget, vilket ger stöd för en högre relativvärdering.

Vi har ägt Hemfosa med tesen att avkastningskraven på samhällsfastigheter borde sjunka i en miljö med fortsatt låga räntor givet den låga motpartrisken eftersom hyresgästerna är offentliga eller offentligt finansierade verksamheter. Under månaden lämnade SBB ett bud på Hemfosa. I sektorn var det också bud på finska Hoivatilat, som äger samhällsfastigheter i Finland.

Proact har varit en besvikelse tidigare under 2019 efter svaga rapporter, men aktien återhämtade sig ordentligt under november. Vi är fortsatt positiva till den långsiktiga potentialen där förvärv kommer bli en allt större drivare för tillväxten i bolaget. Från och med november konsolideras nederländska Peopleware som är betydligt mer exponerade mot tjänster. Vi anser att detta förbättrar mixen i Proacts erbjudande framöver. Peopleware har vuxit organiskt med 10% årligen. Samtidigt har man har höjt lönsamheten från 5% till 7% EBITA marginal på några år, vilket visar potentialen i en ökad tjänsteförsäljning. Proact har haft en fin vinstutveckling över tid men har visat en ryckig vinstutveckling på kvartalsbasis, vilket ofta skapar kortsiktig volatilitet i aktien som vi försöker att utnyttja. Det har varit stor M&A aktivitet i Proacts område där vi noterat både Private Equity och industriella köpare visat intresse. Aktien handlar på låga multiplar (ca 8xEBITA) för 2020 vilket är en stor rabatt både till börsen och småbolagsuniverset, vilket vi uppfattar som attraktivt.

ALCUR
ALCUR steg 2,05% under november har stigit 6,93% under 2019. Främsta bidrag i månaden kom från Stillfront men även Proact, Mekonomen, Recipharm, Ambea, Hemfosa och Lindab bidrog meningsfullt. SEB var sämsta bidrag under månaden.

ALCUR Select
SELECT steg 5,19% under november och har därmed stigit med 44,33% 2019. Fondens bästa innehav i november var Stillfront, Proact, Admicom, Bredband 2, Lindab samt Raysearch medan Addnode och Better Collective bidrog mest negativt.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill träffas – diskutera fondernas exponering och risker.