Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.

Marknad
Världens börser fortsatte stiga under november drivet av förväntan om lägre inflation och en minskad räntehöjningstakt från centralbankerna. Stockholmsbörsen steg drygt 7%, småbolagsindex CSX steg 6%, MSCI World steg 5%. Stockholmsbörsen värderas nu på PE 16,8x kommande 12 månaders vinster mot ett 10 årigt snitt på 17,0x. Vinstförväntningar har kommit ner 5% från toppen i våras (grå linjen nedan).

Månaden inleddes med att Fed för fjärde gången i rad höjde styrräntan 0,75% till 3,75-4,0% och de förväntar sig att amerikanska styrräntan landar på drygt 5% under 2023. Ekonomiska data har generellt varit svagare än väntat, men den information som fick mest uppmärksamhet under november var USAs kärninflation på 6,3% mot väntat 6,5%. Siffran efterföljdes av hastiga uppgångar på börserna och rejäla rotationer mellan sektorer där cykliskt och tillväxtbolag steg kraftigt. Den amerikanska 10 åriga räntan sjönk från 4,3% som högst till 3,6% i skrivande stund. Då oro för inflationen har varit ett starkt tema för den svaga börsutvecklingen i år är det inte märkvärdigt att en lägre siffra än väntat fick positivt gehör från marknaden. Vi är något överraskade över kraften i rörelsen.

Ett annat välbevakat ämne på senare tid är Kinas hantering av covidrestriktioner. Ryktena om lättnader har varvats med kraftfulla protester mot begränsningar. Situationen följs naturligtvis noga då den har stor inverkan på försörjningskedjorna. I Sverige noterar vi att konsumentindikatorer föga förvånande nu pekar rakt söderut. Den situation som råder med så högt belånade hushåll samtidigt som räntor och priser på det mesta stiger snabbt är svårt att hitta i historien.

Härifrån bedömer vi att mycket kommer handla om hur svag tillväxten blir kommande halvår. Alla bolag vi träffar talar om svagare tillväxt, men de flesta har inte sett betydande effekter ännu. Många indikatorer pekar på att vi kommer gå in i en recession (den mest väntade någonsin menar många) och det tål att påminna sig om att börsen aldrig bottnat innan en recession har inletts. En annan lärdom från historieböckerna är att när inflationen stiger över 8% så tar det i snitt 8 år för inflationen att etablera sig under 3%. Många bedömare framhäver att längre strukturella förändringar – så som sådana inom arbetskraftsutbud, minskad globalisering och klimatförändringar – skulle kunna öka volatiliteten i inflationen framöver.

Normalt stiger ju börsen i inledningen av Feds räntehöjningscykel, men denna gång gick vi in i den med extrema stimulanser, störningar i utbudssidan och en skyhög inflation. De kuddar som byggdes upp i systemet efter coronan kanske gör att effekterna av centralbankernas åtstramningar dröjer mer än normalt. Vårt resonemang är att det är svårt att använda tumregler eller mönster från tidigare recessioner. Närmaste månader blir onekligen mycket spännande. Vi håller oss till vår strategi att dedicera analysen till bolagen och ser fortsatt goda möjligheter till bra investeringar.

Bolag
Ambea rapporterade ett, enligt oss, relativt stabilt tredje kvartal med en EBITA tillväxt på 4% trots motvind från allmänt stigande inflation. Den främsta ljuspunkten var att marginalen i den norska verksamheten steg 110 punkter och att de åtgärder man vidtagit ger effekt. Framöver bör en förbättrad marginal i den norska verksamheten vara en viktig drivkraft för att motverka generell kostnadsinflation. Aktien utvecklades starkt under månaden och en bidragande anledning var troligen att bolaget aktiverade sitt återköpsmandat. Givet det starka och stabila kassaflödet i verksamheten, samt den i vårt tycke, låga värderingen anser vi att det är en god kapitalallokering. Baserat på konsensusprognoser bör bolaget ha möjlighet att återköpa 10% av aktierna årligen vid nuvarande kursnivåer. Aktien värderas till P/E 9x 2023E (Factset), med goda möjligheter till fortsatt tillväxt via organisk expansion och kompletterande förvärv.

Husqvarna och Dometic fortsatte upp kraftigt under november och är nu upp ungefär 50% sedan botten i oktober. Även om det framstår som överdrivet med den typen av rörelser efter enstaka baspunkters avvikelse på inflationen en månad, säger det mycket om hur nedtryckta aktierna var. Konsumentrelaterade aktier har korrelerat väldigt väl med varandra men vi tror att det kommer skilja ganska mycket mellan bolagen operationellt nästa år. Lagernivåer hos återförsäljare och hur mycket efterfrågan som skjutits in i framtiden när konsumenter varit hemma på grund av coronan kommer avgöra. Trots att vi anser att negativa scenarion prisats in i sektorn har vi både långa och korta positioner bland konsumentrelaterade aktier.

Vi har under det sista kvartalet kraftigt utökat vårt ägande i Byggfakta. Vi har ägt och följt bolaget alltsedan den misslyckade IPOn för ett drygt år sedan. Bolaget har levererat rimligt i linje med vad som utlovades inför IPOn och har många attraktiva egenskaper men aktien är trots detta nästan halverad från noteringskursen. Vi tycker det är lite uppfriskande med ett teknikbolag som har bas i Ljusdal där man själva står för ett av de största nybyggnadsprojekten i Ljusdal på många år med sitt nya huvudkontor. Vi bedömer att bolagets tjänster kommer klara en kraftig nedgång i byggkonjunkturen bra då värdet av tjänsten blir ännu viktigare i en marknad med färre projekt. Grovt så består halva bolaget av plattformen inom Projektinformation där bolaget är marknadsledare i de flesta länder man är verksam. Kunderna är främst arkitekter, tekniska konsulter, byggbolag, och byggunderleverantörer. Ingen kund står för någon större del av omsättningen och Byggfakta har den mest kompletta plattformen som ger kunden bra introduktioner till nya affärer/byggprojekt. Bolaget växer bra både organiskt och via förvärv och omsättningen har gått från 571msek år 2018 till att i år omsätta över 2200msek med god lönsamhet och starka kassaflöden. Värderingen är attraktiv kring 16x EBITA (konsensus) på 2023e givet den stora andelen återkommande intäkter, höga inträdesbarriärer, den starka organiska tillväxten och de starka kassaflödena.

ALCUR
Fonden steg +0,1% i november och ligger på +7,6% sedan årets start. Avkastningen för de senaste 3 åren är +36% och för de senaste 5 åren +52%. De snabba kasten i november var utmanande att klara av och det blev årets första månad där kortboken gick bättre än långboken dvs aktievalen bidrog negativt till avkastningen. Tack vare ett positivt netto blev det ändå en plussiffra på månaden. Nedan graf visar hur fondens långa respektive kortade positioner utvecklat sig under året.

I november var det främst 3 av portföljens korta positioner som utvecklades starkare än index och bidrog negativt. På långa sidan utvecklades Stillfront svagt. Positiva bidrag kom från många bolag men mest bidrog Sinch, Essity, Ambea, Afry, Getinge och Kone. Fondens exponering ligger i början av december på ett aktiebrutto på 108% och ett netto på knappt 20%.

ALCUR Select
Select sjönk -0,9% i november och har tappat -17,6% sedan årsskiftet medan CSX tappat -30%. Flera av fondens bästa shorts under året hade kraftiga rekyler upp under november månad vilket påverkade fondens avkastning negativt. Vi vidhåller att bolag med extrema värderingar och affärsmodeller som ännu inte är bevisade varken blir bättre eller sämre beroende på om en amerikansk långränta är 3,5% eller 4,5%. Fonden har gått upp +85% senaste 3 åren och +180% sedan starten i maj 2018.

ALCUR Grow
Grow A steg +2,03% och Grow B steg +1,96% senaste månaden. För 2022 har fonden tappat (A-klass) -23,1% och 13,5% sedan start i januari 2021. Ambea, Vertiseit och Paxman var främsta positiva bidragsgivarna under månaden. Catella, Catena Media och Stillfront tyngde avkastningen mest.

Du är varmt välkommen att höra av dig till Niclas Röken om du har frågor.

Teamet på ALCUR FONDER