Globala börser steg 1% i november och Stockholmsbörsen tappade 2%. Börsoron uppstår av två huvudandleningar: 1) oro för att global konjunktur inte bara bromsar utan är på väg in i recession samt 2) FEDs agerande leder till kraftigt högre räntor vilket kan trigga en recession.

Makrobilden
USA: Tillväxten i industriproduktionen avtar från höga nivåer. Finanspolitiken ger underskott på 5% i år och nästa år, vilket stimulerar amerikansk ekonomi i ett redan starkt läge. Trump avreglerar och omförhandlar på löpande band. FED mjuknade i sina uttalanden när man sa att räntan är straxt under neutral nivå. Spekulationerna om att Fed kan sänka räntehöjnings-ambitionen tilltog. Handelskonflikten med Kina såg ut att lätta upp under G20 mötet även om inga lösningar presenterades. Därefter frihetsberövades Huaweis finanschef då amerikanska myndigheter menar att bolaget brutit mot sanktionerna mot Iran och Nordkorea. Fortsättning följer.

EU: Inflationen föll till 1% och inköpschefsindex föll tillbaka. Fordonsindustrins inbromsning och en svagare världshandel bidrar till en svagare utveckling. ECB notreade att ekonomisk statistik försvagats. Den Italienska budgeten som avvisats av EU kommissionen liksom förhandlingarna kring Storbritanniens EU-utträde är osäkerhetsmoment som marknaden tycks hantera.

I Sverige fortsatte osäkerheten kring regerings-bildningen, fallande bostadsmarknad och hög skuldsättning. Sverige är ett av de länder i EU med lägst tillväxt per capita och prognoserna för svensk BNP har blivit dystrare under senaste tiden.

Värdering och bolag
Vinstestimaten för 2019 på de stora OMX bolagen har reviderats ner med ca 1% senaste månaden men man förväntar sig fortfarande en vinsttillväxt på 7% kommande år. Nedrevideringarna har synts i råvaru- och tidigt cykliskta bolag. Andelen bolag där analytiker förväntar sig högre marginal kommande är på rekordhöga 80% vilket så klart är svårt att tro på. PE talet på ovan univers är nu 12,5x mot långsiktigt medel om 13,5x dvs marknaden prisar redan in ytterligare nedrevideringar. Avgörande frågan är oavsett om USA går in i en recession vilket skulle motivera kraftiga estmatsänkningar och ytterligare stor nedsida på börsen.

Ambea släppte en bra Q3 rapport med god vinsttillväxt och vi ser förutsättningar till accelererande vinsttillväxt kommande år drivet av Alerisförvärvet samt förbättrade marginaler. Vi gillar att affären är helt ocyklisk och med fortsatt möjlighet att växa både organiskt och via förvärv. Värderingen är för låg.

Humana, kom återigen med en stark rapport med 4,4% organisk tillväxt och 20% ökat rörelseresultat. Kassaflödet har förbättrats och vi tror att man under 2019 når en betydligt rimligare nivå gällande skuldsättning. Detta kommer att möjliggöra fortsatt både organisk och förvärvad tillväxt. Humana handlas med ca 40% rabatt mot sektorn vilket är väl mycket.

Catella kom med ett svagt tredje kvartal framförallt gällande de minst värdefulla områdena Corporate Finance och Banken, som är under avveckling. Vi tror fortsatt bolaget kommer frigöra betydande kapital vid avvecklingen av banken, varefter värderingen på de växande och lönsamma enheterna kan framstå som billiga.

Essitys Q3 rapport som kom i oktober var svagare än väntat, men nu faller massapriserna och massa är Essitys största kostnad. 100 USD ner på massapriset ger ca 2SEK mer i vinst per aktie, vilket motsvarar en vinstökning med mer än 10%. Bolagets vinst påverkas även av oljepriset där 10USD ner på olja ger ca 0,5SEK i vinst per aktie. Aktien handlar på ca 14 ggr EVEBIT och ger delar ut 6,5-7SEK.

ALCUR
ALCUR föll 0,1% efter avgifter under november vilket gör att fonden är upp 4,5% rullande 12 månader och +3,7% för 2018. I början av oktober drog vi ner risken i fonden och har behållit den på en lägre nivå än normalt även under november. Långa innehav i Essity, Ambea, Telia och Humana hade störst positiv påverkan medan Catella, AddNode och Actic bidrog negativt. Vi fortsätter vara långsiktigt positiva till de tre senare innehaven och har ökat något i dem under månaden.

ALCUR SELECT
SELECT föll 2,6% efter avgifter under november och har därmed stigit med 5,3% sedan start 11 maj i år. CSX är ner 0,5% under samma period. Precis som i ALCUR har vi behållit ett lägre netto under de senaste månaderna. Positiva bidrag under perioden kom främst från Formpipe, Ambea, Lindab, Starbreeze, Precio Fishbone och Raysearch. Catella stod för en stor del av negativa bidraget. Även Handicare, Enea, Actic, Proact och AddNode hade negativ påverkan på avkastningen.

Johan Klevby Wilhelm Gruvberg Niclas Röken