Marknad
November blev en dramatisk månad med stora uppgångar och rejäla sektorrotationer. OMX steg 11% och globala MSCI World var upp 12%. Marknaden fokuserade på det amerikanska presidentvalet. Störst påverkan på börskurserna fick dock nyheterna om fungerande vaccin mot covid-19, som annonserades 9e november. Aktierörelserna som följde därefter tydliggjorde en hel del om positioneringen i marknaden. Kortsiktigt konstaterar vi att riskaptiten är hög. Det manifesteras i att många aktier är på historiska toppnivåer, uppgången är bred och det genomförs ett stort antal offensiva emissioner och börsnoteringar. Riskindikatorer är följaktligen på ansträngda nivåer kortsiktigt. Å andra sidan är utsikterna för 2021 med fortsatta stimulanser och en kraftig återhämtning i ekonomin rätt goda. Förutsättningarna för att hitta rimligt värderade aktier känns fortsatt gynnsamt.

Bolag
Vi köpte våra första aktier i Pricer för tre år sedan. Aktien låg då kring 10 kronor och vi såg vid den tidpunkten ett bolag med spännande produkterbjudande, stor nettokassa, ett börsvärde på ca 1 miljard SEK och en värdering kring 10 gånger vinsten. Samtidigt växte bolaget med över 20%. Sedan dess har bolaget utvecklats mycket starkt och närmast transformerats till ett tillväxtbolag. Även denna månad kom Pricer med positiva nyheter efter att bolaget blivit utvalt av Carrefour som föredragen global leverantör av ESL system (digitala prisetiketter). Carrefour är en av världens största dagligvarukedjor med ca 12 800 butiker och en omsättning över 80 mdr EUR per år. Carrefour har gjort en av de mest gedigna tekniska genomgångarna på marknaden och utvärderat och använt flera olika ESL-leverantörer under lång tid. Carrefours globala tekniska chef motiverar valet av Pricer enligt följande: Pricer fortsätter att erbjuda ledande egenskaper avseende displaykvalitet, effektivitet, enkelhet och blinkrelaterad funktionalitet som pick-to-light som demonstrerades under utvärderingen i butiksmiljö. Detta omdöme lär inte vara till nackdel i framtida upphandlingar i den snabbt växande ESL (digitala prisetiketter) marknaden. Pricer handlas idag kring 37 kronor och är fortsatt en stor position i våra fonder.

Ambea utvecklades väl under månaden efter svag kursutveckling tidigare i år. Vår bedömning är att marknaden överdrivit de långsiktiga effekterna av covid-19, som påverkat bolagets verksamhet inom äldreomsorg under 2020. Vi tror bolaget har goda möjligheter till både organisk tillväxt drivet av både skiftet i marknaden mot privata aktörer och demografiska faktorer, samt kompletterande förvärv som adderar tillväxt. Bolagets verksamhet i Norge och affärsområdet äldreomsorg motsvarar två tredjedelar av omsättningen. Marginalen i dessa områden är idag hälften av vi tror är långsiktig möjligt. Bolaget handlar till P/E runt 13x för innevarande år. Vi noterar att transaktioner i sektorn i Europa under hösten skett till betydligt högre multiplar.

Recipharm gick starkt under månaden drivet av nyheter kring att bolaget skrivit en avsiktsförklaring om produktion av Modernas covid-19 vaccin. VD Thomas Eldered har tidigare uttryckt att vaccinproduktionen kan ha en signifikant påverkan på bolagets finansiella utveckling under 2021. Vår bedömning är att bolaget står inför en skördefas, vilket också verkar vara ledningens bild givet att man ser en växande lista av projekt med mer komplexa uppgifter. Dessa produkter ger högre marginaler än man upplevt historiskt. Givet de långa produktcyklerna i branschen ser vi ett antal goda år framöver. Aktien handlas fortsatt till en stor rabatt till internationella konkurrenter.

Norska fastighetsbolaget Entra som äger samhällsfastigheter är föremål för en budstrid efter att SBB lagt bud på bolaget.

ALCUR
ALCUR steg med 2,7% i november och är upp 15,6% under 2020. Den kraftiga sektorrotationen som initierades av vaccinnyheterna påverkade avkastningen aningen negativt inledningsvis men vi ställde om portföljen och avslutade månaden starkt. Portföljen är nu relativt balanserad mellan tillväxt- och värdeaktier och vi ser fortsatt fina möjligheter till avkastning. Vi har under hösten bl.a. ökat i banker, en sektor vi varit utanför rätt länge. Fondens netto ligger på ca 10% i början av december, vilket är strax under snittet för året.

Störst bidrag under november kom från Entra, ISS, Volati, Ambea, Pricer, Recipharm, Catella, Bonesupport och SEB. Med så stark börs bidrog flera korta positioner negativt till avkastningen. Långa positioner var i snitt upp 13% och kortboken var upp 10%.

ALCUR Select
ALCUR Select var upp 10,9% i november vilket ger 56,9% för 2020 och 64,5% senaste 12 månaderna. Bästa innehav under månaden var Pricer, Entra, Addnode, Admicom, PatientSky och Lindab. Av långa innehav bidrog Stillfront mest negativt. Fondens 5 största innehav är i skrivande stund Addnode, Lindab, Pricer, Holmen och Nwg. De 10 största innehaven väger tillsammans drygt 60% av NAV. Två helt nya innehav är CSAM och PatientSky där fonden deltog i börsnoteringar.

Till slut vill vi tacka ödmjukt för all support och det förtroende ni givit oss. Vi önskar er alla God Jul och Gott Nytt År!

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas