Stockholmsbörsens breda index var som mest ner 27 % under mars och stängde på minus 13%. Det står nu klart att ledande ekonomier väljer att bekämpa coronaviruset på ett sätt som får gigantiska ekonomiska konsekvenser. Allt fler länder stängde ner sina ekonomier under mars.

Marknad
Coronavirusets spridning har varit känd sedan början av året. De åtgärder som sedan slutet av februari i accelererande omfattning sätts in över hela världen ökade under mars och den globala ekonomiska inbromsningen saknar motstycke. Global BNP 2020 blir negativ och arbetslösheten kommer öka dramatiskt. I USA ökade antalet arbetslösa med 6,6 miljoner sista veckan i mars. Nära 50 000 personer har varslats i Sverige när ekonomier globalt stänger ner och efterfrågan faller i alla branscher. Bara i Stockholms län har 21 000 personer varslats de senaste veckorna – det största antalet någonsin.

Omfattande stimulanspaket lanserade från världens länder, vilka i alla fall tillfälligt håller börsen uppe och räntorna nere. ECB har återlanserat ”whatever it takes”, som bl.a. inkluderar ca 1trillion EUR i obligationsköp och skattestöd motsvarande 2% av EUs BNP. FED har startat nya obegränsade QE4 och kongressen lägger upp 2 trillioner USD (4 ggr Sveriges BNP). Kina sänkte reservkrav och räntor och drog igång infrastrukturinvesteringar om ca 7% av BNP. Svenska riksbanken kommer in i den största ekonomiska krisen på flera decennier med 0 ränta men bidrar med 500 miljarder i gratis bankfinansiering och köper statsobligationer för ca 300 miljarder. Svenska staten vill ge stöd via slopade arbetsgifter och diverse stöd till varslad och uppsagd personal.

Under mars stängde flera fonder för uttag när prissättningen på olika typer av företagsobligationer blev osäker. Konkurser bland restaurangföretag och detaljhandel ökar.

I skuggan av nedstängningen kan gamla problem komma tillbaka i form av det som 2011 kallades PIIGS-länder. Recessionen och de mänskliga och ekonomiska tragedier som utspelar sig kan lyfta frågan om Euron och även ändra det politiska landskapet.

Vi ser även oljepriset – tidvis under 20USD – som en oroväckande signal, som kan skapa både kreditrisker och geopolitisk spänning. Flygtrafiken på Arlanda var ner nära 80% under månaden. Det finns likheter mellan dagens situation i Sverige och hösten 1990.

Hur agerar vi?
Vi har erfarenhet av turbulenta marknader och har en tydlig strategi för hur vi ska agera i våra portföljer. I den svåra marknad som nu varit sedan 24 februari och som fortfarande råder, har vi lagt stort fokus på att analysera portföljernas sammansättning utifrån de risker som följer av Coronaviruset. Nu gäller helt förändrade ekonomiska antagande och därmed nya lönsamhetsprognoser för bolagen.

I vår förvaltningsprocess försöker vi alltid utvärdera hur våra innehav fungerar i recession och har bland annat fokuserat på hur motståndskraftiga portföljbolagen är för svagare industriefterfrågan, hur bolagen påverkas av ökad arbetslöshet, fallande konsumtion och fallande bostadspriser osv. Framförallt fokuserar vi på hur bolagens balansräkningar ser ut d.v.s. att skuldsättningen är kontrollerbar även om kassaflödet faller kraftigt till följd av den ekonomiska inbromsningen. Det är ingen avancerad gissning att solida finanser kommer ha ännu större betydelse än normalt i det scenario vi nu har framför oss. Vi har avvecklat eller minskat positioner i bolag med för svaga balansräkningar där vinsten samtidigt kan förväntas påverkas av effekterna av Coronaviruset. Samtidigt har vi ökat exponeringen i bolag med defensiv karaktär, speciellt där detta kombineras med starka balansräkningar. Hur andra kvartalet utvecklas och vad som händer under resten av 2020 är fortfarande oklart.

De strukturella trenderna som gynnat flera av våra innehav kan komma att förstärkas, som en konsekvens av COVID. Vi tänker då bland annat på områden som digitalisering, e-handel och ökade investeringar i hälsa. Vi noterar också att flera olika bedömare drar upp risken för att vi kan få mycket hög inflation i framtiden.

ALCUR
ALCUR steg 0,25% under månaden vilket innebär att fonden är upp 0,9% 2020. Under samma period är nordiska börsindex ner 18,4%. Främsta bidrag kom från OMX-termin och korta positioner i diverse sektorer. Negativt bidrag kom från främst från Lindab, Pricer och Catella. Nettot ligger strax över 0% vid mars utgång.

ALCUR Select
SELECT föll 6,38% under månaden, vilket innebär att fonden är ner 4,3% 2020. Samma period är CXS index ner 24%. Fondens bästa innehav fanns i korta positioner i fastighets och konsumentbolag. Negativa bidrag kom från Lindab, Pricer och Catella.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill träffas!