Marknad
På indexnivå slutade mars nära oförändrad, men volatiliteten var hög under månaden. Breda Stockholmsindex stängde +0,3% medan småbolagsindex utvecklades svagare på -1,4%. MSCI World och Eurostoxx gick lite starkare och steg 2-3% under mars. Turbulensen i banksektorn dominerade nyhterna och skickade ner index med som mest 10%. I samband med detta kunde en historisk rörelse i räntemarknaden bevittnas när en amerikansk 2 åring tappade 130 punkter på 8 handelsdagar. En rörelse som är större än under 9/11 eller under finanskrisen. Därifrån fick vi ett lättnadsrally då nyhetsflödet tystnade och marknaden för stunden tolkat det som att situationen är under kontroll.

Även om det för stunden känns lugnare i bankvärlden minns vi tydligt hur marknaden snabbt skakade av sig kriserna i Northern Rock och Bear Stearns för att sedan rasa i kölvattnet av Lehmankonkursen hösten 2008. Stramare kreditgivning och generellt lägre risktagande hos bankerna och privatpersoner bör ha signifikant påverkan på tillväxten i ekonomin kommande år. Om vi adderar det faktum att alla svenskar förlorat minst 10% i real köpkraft sedan ifjol landar vi lätt i ett scenario med låg tillväxt några år framöver. Givet detta tror vi att bolag som kan skapa bra tillväxt och avkastning på sitt kapital trots denna lågtillväxtmiljö kommer premieras ytterligare.

Fed höjde till slut räntan 25 punkter under mars och givet bankturbulensen så har marknaden börjat fundera på historiska analogier när Fed avslutat höjningscykeln. Goldman Sachs har räknat fram att vid 5 av 6 liknande episoder gick börsen upp kommande 3 månader med i snitt 8%. Paradoxen
är att bra nyheter inom bank snabbt kan få marknaden att ändra sig och fokusera på att centralbanker behöver genomför ytterligare räntehöjningar för att dämpa inflationen. De geopolitiska riskerna är fortsatt höga och kan påverka inflationsutvecklingen. I denna osäkerhet är att skillnaden mellan vinnare och förlorare stor och vår bedömning är att detta kommer erbjuda intressanta investeringsmöjligheter.

Bolag
VVi har köpt aktier i Dometic. Bolaget har de tre senaste kvartalen överraskat negativt när ”service och eftermarknad” som är bolagets mest lönsamma del har tappat 17-22% organiskt. En stor del av nedgången tror vi är relaterad till lageravveckling i säljkanalerna. Enligt bolaget har man tidigare aldrig tappat med än 3% under ett enskilt år. Bolagets försäljning ökade under Covidnedstängningen men är nu organiskt i linje med 2019. Försäljningen har nu enligt vår bedömning normaliserats även om vissa delar kommer ha fortsatta utmaningar med en svagare konsument.

Aktiemarknaden oroar sig nu för Dometics skuldsättning. Marknaden för husvagnar/husbilar i Europa ser ut att växa under 2023 på grund av stora produktionsproblem i industrin under 2022. Bedömningen är även att båtmarknaden är relativt stabil i dagsläget. Vår bedömning är att bolaget frigör rörelsekapital efter betydande kapitalbildning under både 2021 och 2022. I början av april annonserade bolaget också att man diversifierat och förlängt sin finansiering. Vår bedömning är att oron för skuldsättningen är överdriven.

Securitas fortsätter att leverera bra vinstutveckling och ger (felaktigt) intryck som trist bolag. Securitas vinst har vuxit snabbare än börsen senaste 10 till 15 åren och har fina defensiva egenskaper, som borde premieras i tider av osäkerhet. Trots detta handlas bolaget med stor rabatt mot både börsen och sin egen historiska multipel. I en skakig kreditmarknad har bolaget lyckats finansiera sig bättre än väntat vilket tyder på att man fortsatt är uppskattad bland kreditinvesterare. Vi tror både multiplar och vinst har förutsättningar att växa.

ALCUR
Alcur steg +0,5% i mars och har stigit 1,85% sedan årsskiftet. Fonden har ökat med +36,6% senaste 3 åren eller 11% per år i snitt vilket är aningen över fondens målsättning. I mars var utvecklingen lite svagare inledningsvis drivet av ISS, Chemometec och försäkringsbolagen och till viss del små bankpositioner. Avslutet var starkare då dels flera av fondens räntekänsliga blankningar gick svagt, dels stark utveckling för Securitas, Essity och Dometic. Under slutet av månaden har fonden neutraliserat sin fastighetsexponering där vi nu selektivt köpt vissa namn. Nettoexponeringen låg runt 15% i snitt vilket betyder att avkastningen skapades genom bra alpha i huvudsak.

ALCUR Select
Select steg +1,1%% i mars och har stigit +6,8% sedan årsskiftet. CSX minskade med -1,3% under månaden, men har stigit +8% sedan årsskiftet. Sedan starten 2018 har Select gått upp +193% mot CSX +68%. Under mars gick långboken lite plus medan kortbokens innehav minskade med 3,3% i snitt dvs bidrog bra till avkastningen. Främst var det blankningar i räntekänsliga bolag samt bolag med svaga balansräkningar som utvecklades svagt. I långboken bidrog Addnode, Essity, Msab, Fagerhult och Securitas bäst. Precis som i ALCUR har fonden minskat sin negativa exponering mot fastigheter mot slutet av månaden.

ALCUR Grow
Grow A tappade -0,8% och Grow B -0,9% under mars. Sedan årsskiftet har de stigit med +4,2% respektive +4,0%. Fonden lanserades januari 2021 och har stigit med 14,1% (B-klass) mot CSX +1,5%. De största positiva bidragsgivarna var Attendo, Addvise och Arise medan Catella, Photocure och Exsitec bidrog negativt. Du hittar mer information om ALCUR Grow i fondens egna månadsbrev här på vår hemsida.

Du är varmt välkommen att höra av dig till Niclas Röken om du har frågor.

Teamet på ALCUR FONDER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.