Marknad
Världsindex MSCI World steg 3% i mars och det breda nordiska indexet N120 var upp 2%. Olja & Gas (+12%), Råvaror (+9%) och Utilitities (+7%) var de starkaste sektorerna medan Konsumenttjänster (-8%) gick sämst. Basmetaller fortsatte stiga kraftigt även i mars liksom oljepriset (+6%). Amerikanska 10 åriga statsobligationsräntor har nu stigit med ca 100 baspunkter sedan årsskiftet till 2,45%.

De finansiella marknaderna fortsatte att präglas av utvecklingen i Ukraina. Det är sannolikt att den skada som skett i form av allvarligt sargade politiska och ekonomiska relationer är irreversibel under en tid framöver. Svagheterna med den tydligt sammankopplade globala ekonomin blottas nu obarmhärtigt. Det vi ser tydligt är hur länder och företag försöker säkra sina försörjningskedjor, vilket leder till nya typer av investeringar för produktion och insatsvaror. Tyvärr kan denna trend av ökad protektionism och minskad tillit bli uthållig, vilket definitivt kommer påverka många affärsmodeller rejält.

Den redan oroande inflationen göds nu ytterligare när priser på många råvaror skenar till följd av mindre utbud. FED är väldigt tydlig med att det inte finns några alternativ annat än att kraftigt bekämpa denna inflation. Nu utmanas den 40 åriga bullmarknaden för räntor rejält och frågan är om räntemarknadens signaler om en annalkande recession är korrekta. Till slut har i alla fall vinstestimaten börjat trimmas aningen neråt, en trend som kommer fortsätta. Det kan vara värt att påminna sig om att aktier bottnar före vinstestimaten.

Bolag

Trelleborg utvecklades starkt under månaden efter att bolaget annonserade att man säljer Trelleborg Wheels Systems (TWS) till Yokohama. TWS har haft en klen utveckling historiskt, då efterfrågan varit svag och på slutet har den kraftigt råvaruprisuppgången varit utmanande för bolaget. Priset man får motsvarade 17x EBIT 2021 och nuvarande konsensus – enligt databasen factset – är att affärsområdet skulle haft fallande vinst 2022. Vår uppfattning är att priset är mycket bra. Den återstående verksamheten är av god kvalitet och värderas enligt vår mening mycket lågt samtidigt som stora återköp av aktier bör stödja börskursen.

Stolt Nielsen rapporterade sin högsta kvartalsvinst sedan 2008 i Q1 och utsikterna ser gynnsamma ut för de flesta affärsområden i detta norska konglomerat. På årets prognoser värderas bolaget till ca P/E 5. Stolt Nielsen har infrastrukturtillgångar i affärsområde Terminals som förtjänar höga multiplar baserat på stabilitet och transaktioner i marknaden vilket inte reflekteras fullt ut i dagens aktiekurs. Aktien har avkastat ca 30% YTD, men är fortsatt attraktiv.

Catella har kommit långt i sin renodling och aktien har börjat gå bra. I början av året meddelade man att banklicensen lämnats tillbaka och bolaget är idag helt fokuserat på fastigheter genom framför allt den del som bedriver fastighetsfonder i Europa. Med över SEK 120 Mdr under förvaltning är man en relativt stor aktör och den historiska tillväxten har varit stark med en CAGR på 23% sedan 2015. Vi tror att det finns en strukturellt ökande efterfrågan på fastighetsinvesteringar i Europa och att segmentet kan växa vinsten snabbare än många andra bolag.

Bolaget har även en del som gör egna projektinvesteringar och under mars realiserades ett logistikprojekt på 70k kvadratmeter med god avkastning. Vi tycker att kvalitén på Catellas verksamhet är underskattad och aktien för lågt värderad.

ALCUR
Andelsvärdet steg 1,2% i mars och har stigit 0,1% sedan årets start. Avkastningen kom brett från många olika positioner och både lång och kortboken bidrog positivt. MTG, Trelleborg, Swedencare, Catella, Lifco, SSAB och Karnov var de innehav som utvecklades bäst medan sämsta positioner var Nolato, Essity och Ericsson. Vi lägger stort fokus just nu på att analysera vilka bolag som har problem med supply chains och att kompensera sig för ökade råvarukostnader.

ALCUR Select
Andelsvärdet steg 3,4% i mars, vilket gör att avkastningen för 2022 nu står på -10%. Senaste tre år är fonden upp 142%. Motsvarande siffror för CSX är +3%, -16% och +90%. Nettoexponeringen ligger för närvarande på 79% vilket är något under historiskt snitt.

ALCUR Grow
Andelsvärdet i Grow A steg 2,6% i mars, vilket ger -11,1% sedan årets start. Under den senaste månaden var de bästa positionerna MTG, Idun, Catella, Bonesupport och Medcap. Modulight, Gofore, Seafire tyngde avkastningen mest.

Du är varmt välkommen att höra av dig till VD Niclas Röken om du har frågor.

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas, Petter