Mars 2018

Globala börser föll ytterligare 2% under mars medan Nordiska börsindex föll ca 4%. Oro för handelskrig var det dominerande temat under månaden. Råvarusektorn utvecklades starkast och media och tjänster gick svagast. Volatiliteten från februari dämpades något.

Makrobilden

Den globala konjunkturen är fortsatt stark. Orderingång och industriproduktion stiger i de flesta ekonomier. Fed höjde räntan med 25 punkter till 1,5 – 1,75% under mars och räknar med ytterligare två höjningar under året. Europas ledande ekonomier visade tillbakagångar i inköpschefsindex (PMI), men industriproduktionen är stark. ECB rörde inte räntan och meddelade att räntorna kommer ligga kvar under en utdragen period. Italienska valet belyste utmaningarna som flera länder och inte minst i Europa står inför. Hälften av rösterna gick till nya och EU kritiska partier. På sikt riskerar detta att påverka EU och Euron.

Marknadsbilden

Globala börser har tappat momentum under första kvartalet. Ränteuppgångar anges som en förklaring, men även tilltagande oro för handelskonflikter. Vår bedömning är tillsvidare att det mesta är amerikanskt vapenskrammel för att förbättra förhandlingsläget. Mer oväntat och osäkert är negativa nyheter för flera av de amerikanska internetbolag. Facebook föll kraftigt efter avslöjanden om att man delat kundinformation på ett tveksamt sätt och bolaget är under utredning av amerikanska myndigheter. Flera av bolagens skatteupplägg har även ifrågasatts. H&M rapporterade svagare marginaler än väntat samtidigt som lagren växer och uppgår till 35 mdr SEK och vinsten föll 60% mot föregående år. Detaljhandeln i Sverige visar tendenser till svaghet och om man enbart tittar på volymutveckling är ökningen blygsamma 0,5% sedan oktober. Frågan är om amorteringskrav och vikande bostadspriser redan nu börjar få effekt? I Norge har detaljhandeln sjunkit 3 månader i rad (mån över mån). På detta tema kan vi konstatera att Byggmax redan varnat för Q1. Byggmax Group’s försäljning i första kvartalet sjönk med hela 15%. Bolaget bl.a. till det ogynsamma vädret men vi misstänker att det finns en underliggande svaghet i efterfrågan. En annan intressant datapunkt är antalet transaktioner på bomarknaden som minskat väsentligt i mars, då de nya amorteringsreglerna trätt i kraft. Det finns en klar risk för inlåsning på bomarknaden och vi ser tidiga tecken på detta. Om trenden med lägre antal transaktioner fortsätter är det negativt för bygghandel (Clas, Nobia, Bmax m. fl.) och boutvecklarna (JM m. fl.) som binder kapital i osålda bostadsprojekt. En möjlig trygg hamn i Sverige skulle kunna vara vårdbolagen. Aktierna har utvecklats svagt senaste året och värderingarna börjar se intressanta ut. Demografi skapar bra förutsättningar för tillväxt och den politiska risken verkar hanterbar i de flesta delsegmenten. Vi har initierat små positioner i Capio och Humana som under en tid dragits med bolagsspecifika problem men där vi tycker framtiden ser ljusare ut. Industrikonjunkturen är stark även om vissa indikatorer kan tyckas ha toppat. Vår tro är dock att det underliggande investeringsbehovet är stort i flera industriområden och att verkstadsbolagen har förutsättningar för hygglig organisk tillväxt både 2018 och 2019. I sådant fall ser tex varken Volvo, Trelleborg eller SKF speciellt dyra ut. Ett innehav som vuxit de sista månaderna är Essity. Varumärken som Tork, Libero, Tena och Leukoplast är starka inom respektive nisch. Här finner vi stabil tillväxt till ett vad vi uppfattar som ett rimligt pris. Den organiska tillväxten kan öka kommande 12-18 månader och marginalerna stärkas. Essity handlar på samma EV/EBITA multipel som tex Cloetta, som har negativ organisk tillväxt.

Fonden

ALCUR föll 0,39% efter avgifter under mars, jämfört med avkastningen för SSVX90 på -0,1%. Sedan start har ALCUR stigit med 65% medan aktieindexet OMXSPI gått upp 53%. Fondens utveckling under mars förklaras av positiva bidrag från Storytel, XXL, Elekta och H&M. Negativa bidrag kom från Husqvarna, Concentric, JM och Kambi. Vi fortsätter att, baserat på fundamental bolagsanalys och med specifika aktiepositioner, arbeta med att skapa god riskjusterad avkastning. Ett övergripande antagande inför 2019 är att svensk ekonomi och detaljhandelns lönsamhet kan komma att påverkas negativt av, högre räntor, svagare bomarknad och ökad konkurrens från nya internetaktörer. Om du har frågor kring fonden eller vill träffas och tala om fondens positionering och marknadssyn, är du mycket välkommen att kontakta oss.
Vi kommer i maj lansera fonden ALCUR SELECT.