Marknad
MSCI World globala aktieindex steg 4,3% i mars och nordiska aktieindex var upp ytterligare lite mer än så. Temat från årets början med bättre utveckling för de större bolagen än för de mindre bolagen fortsatte även i mars. Det dominerande temat har fortsatt vara höjda inflationsförväntningar och marknaden följer minsta rörelse i amerikanska långräntor mycket noga. Efter att cykliskt agerat draglok i början av året var det nu värdesektorer som bank och operatörer som utvecklades starkaste i Norden.

Överlag överträffade amerikansk och europeisk makrostatistik förväntningarna under månaden medan Kinesiska motsvarigheter kom lite svagare än estimaten. Efter starka uppgångar i början av året för råvaror och metaller sjönk de flesta nu tillbaka en aning under mars. I bakvattnet av alla enorma stimulanspaket har många nationer börjat diskutera kraftiga skattehöjningar för att finansiera delar av kostnaderna vilket kan bli ett tema för aktiemarknaden framöver.

Bolag
SPAC (special purpose acquisition company) fenomenet har nu nått den nordiska marknaden. Bure sponsrade ACQ blev den första noteringen av en SPAC när aktien debuterade under mars med en uppgång från 100-109. Bakom kulisserna planerar ett antal ytterligare SPACar sina noteringar och vi har träffat flera av dem. Generellt är vi intresserade och utvärderar alla idéer, men det är viktigt att förstå att uppläggen kan skilja sig avsevärt från varandra vad gäller ägarstruktur, rättigheter och strategi.

RugVista är en ledande spelare för försäljning av mattor i Europa. Bolaget har en stark historisk av både tillväxt och lönsamhet. Vi ser goda möjligheter för detta att fortsätta. Försäljningen kommer fortsatt drivas av en ökad andel online samt vi tror bolaget har goda möjligheter att ta marknadsandelar. Lönsamheten tror vi fortsatt kommer vara hög som historiskt och bolaget sticker ut bland övriga bolag i sektorn med höga snittorders, en hög produktmarginal och en låg andel fraktkostnader mot försäljning, vilket skapar en bra möjlighet till goda marginaler. Vi ser stor möjlighet till bra vinsttillväxt men även viss multipelexpansion givet att man handlas till en klar rabatt mot andra e-handelsbolag i Norden. Vi äger aktier i alla tre fonder i RugVista.

Idun är en bolagsgrupp som grundades av Adam Samuelsson, idag arbetande styrelseordförande. Idun vill med en evig ägarhorisont köpa bolag med höga marknadsandelar (i flera fall över 50% i en specifik nisch) och starka kassaflöden. Bolagen ska verka i mogna och stabila marknader där Idun kan utveckla bolaget tillsammans med entreprenören. Kassaflöden kan sedan med rimlig avkastning återinvesteras i nya bolag. Bolagen har historiskt förvärvats till en multipel på 5-8x EBITA.

Humana är en aktie som utvecklats väl under 2021 med en uppgång på drygt 25%. Bolaget har en mycket stabil verksamhet och kan återinvestera kassaflöden i förvärv och organisk expansion, vilket vi ser som värdeskapande. Under 2020 visade man återigen att verksamheten är helt motståndskraftigt mot konjunkturen och det justerade rörelseresultat steg med 24% Aktien sjönk med 3% 2020 trots den goda vinstutvecklingen och vi anser värderingen fortsatt är för låg.

ALCUR
Fonden steg med 0,54% under mars vilket gör att den är upp 0,50% 2021 och 33% senaste 3 åren. Fondens nettoexponering har legat stabilt runt 10-13% under månaden. Banker har varit bästa sektor för fonden senaste månaden. Andra positiva bidrag kom från

Kindred, Essity, ÅF, ISS och Tele2. Negativt bidrag kom främst från kortbokens indexskydd samt ett nordiskt handelsbolag. Thunderful och Bonesupport utvecklades svagt under månaden och bidrog negativt. Fonden deltog i Nordens första SPAC notering när Bure listade ACQ. Vi tecknade även meningsfulla positioner i Pierce och RugVistas och introduktioner.

ALCUR Select
Under mars ökade andelsvärdet med 4,47%. Senaste 12 månaderna har fonden stigit 84,2% och sedan start i maj 2018 har fonden ökat 180% i värde efter avgifter. Under samma period har Carnegie Small Cap index ökat med 77%. Bästa bidragsgivare under mars var Idun, Essity, Addnode, Humana, Nordic Waterproofing och Getinge. Negativt bidrag kom främst från indexhedgar, Lindab och Stillfront.

Vi har som vanligt varit mycket aktiva i marknaden. Bl.a. var fonden cornerstone-investerare i börs-introduktionerna av Idun Industrier (+112%) och RugVista (+3%). Fonden deltog även i introduktioner av onlinebolaget Pierce samt i Scandic Hotels konvertibel. Infracom är ett helt nytt innehav sedan början av mars.

ALCUR Grow
Under mars steg andelsvärdet med 8,64% för andelsklassen A och 8,58% för andelsklassen B. Sedan start 1 januari 2021 är fonden (A) upp 12,9% vilket kan jämföras med Carnegie Small Cap index på +7%. Bästa bidragsgivare under månaden var Idun, Paxman, Photocure, Ecoclime, Åf, Nyfosa, Effecte och Mercell. Bonesupport, Thunderful och Mintra bidrog negativt.

I ett separat brev, som du hittar på vår hemsida, berättar vi mer om ALCUR Grows utveckling i mars.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller om du vill boka ett möte med oss.

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas